Διευκολύνοντας την πρόσβαση ΜμΕ στη Χρηματιστηριακή Αγορά

Το Πρόγραμμα SME Pre-listing Support στοχεύει στην προετοιμασία Ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) για άντληση κεφαλαίων μέσω της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Το Πρόγραμμα προσφέρεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και χρηματοδοτείται από την Ελληνική κυβέρνηση μέσω του Ειδικού Ταμείου Τεχνικής Συνεργασίας της EBRD (Hellenic Republic / EBRD Technical Cooperation Fund - TCF), με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της αγοράς εταιρικών ομολόγων και μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης. Το Πρόγραμμα υποστηρίζει ΜμΕ στην προετοιμασία τους για άντληση κεφαλαίων και πρόσβαση τους σε επενδυτές, μέσω μετοχικών ή ομολογιακών εκδόσεων, με στόχο τη χρηματοδότηση της μελλοντικής τους ανάπτυξης και επέκτασης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό τώρα εν μέσω της αβεβαιότητας που έχει προκληθεί από την άνευ προηγουμένου κρίση του κορωνoϊού και τις μεταγενέστερες επιπτώσεις στην οικονομία και τις προοπτικές χρηματοδότησης. Ένας αυξανόμενος αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων αναγκάζονται τώρα να αναζητήσουν στρατηγικές ευκαιρίες και να διευρύνουν τις χρηματοδοτικές τους επιλογές μέσω της πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές.

Οι ΜμΕ που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα θα επωφεληθούν από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας και συμβουλών, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες τους για χρηματοδότηση από την κεφαλαιαγορά. Το πρόγραμμα αυτό, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, θα περιλαμβάνει συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα επιχειρησιακά, διοίκησης και τεχνικά, με σκοπό τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης επενδυτικής πρότασης, που θα διευκολύνει την πρόσβασή τους στην χρηματιστηριακή αγορά. Θα περιλαμβάνει επίσης υποστήριξη για την υιοθέτηση πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και προτύπων ESG, όπως και για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και της σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, εξειδικευμένα στελέχη θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της ικανότητας των ΜμΕ να αναπτύξουν στοχευμένες εκστρατείες μάρκετινγκ για την ενίσχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, αυτοί οι εμπειρογνώμονες θα βοηθήσουν τις ΜμΕ να ανταποκριθούν στις τεχνικές απαιτήσεις για την προετοιμασία έκδοσης εταιρικών ομολόγων ή/και μετοχών μέσω Δημόσιας Προσφοράς (IPO).


Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος;

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της δραστηριότητας της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς, μέσω της ενίσχυσης της ικανότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων να αντλούν επενδυτικά κεφάλαια, αναγνωρίζοντας τις επενδυτικές ευκαιρίες χρηματοδότησης ΜμΕ μέσω της κεφαλαιαγοράς.

Ο ειδικότερος στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συγκεκριμένο αριθμό ΜμΕ που είναι πρόθυμες να εισαχθούν στο ΧΑ, μέσω Δημόσιας Προσφοράς μετοχών ή εταιρικών ομολογιών. Στόχος του Προγράμματος είναι η προετοιμασία των ΜμΕ για τη χρηματοδότησή τους μέσω της κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τους κανόνες εισαγωγής του Χρηματιστηρίου Αθηνών.


Σε ποιους απευθύνεται;

Είτε είστε οικογενειακή επιχείρηση σε διαδικασία διαδοχής, είτε ιδιωτική επιχείρηση που επιθυμεί να αντλήσει χρηματοδότηση μέσω της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς (κύρια ή εναλλακτική αγορά), αναζητούμε διαφανείς και οικονομικά βιώσιμες επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ευρύ φάσμα τομέων δραστηριότητας και εδρεύουν στην Ελλάδα.

Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με:

  • εταιρείες που έχουν περισσότερο από: 50 εκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών ή 43 εκατομμύρια ευρώ σύνολο ενεργητικού και 500 υπαλλήλους για τα τελευταία 2 συνεχόμενα οικονομικά έτη
  • νεοφυείς επιχειρήσεις ή εταιρείες που έχουν λιγότερο από 5 εκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών
  • εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε στρατιωτικές δραστηριότητες ή παραγωγή στους τομείς του καπνού, των τυχερών παιγνίων ή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
  • εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα ακεραιότητας και συμμόρφωσης της EBRD (δείτε http://www.ebrd.com/integrity-and-compliance.html)


Πως λειτουργεί;

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι επιλεγείσες για το Πρόγραμμα επιχειρήσεις με την EBRD θα δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας και συμβουλών προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες ανάγκες τους για χρηματοδότηση μέσω της κεφαλαιαγοράς.

Οι συμβουλές θα καλύπτουν τεχνικά και επιχειρησιακά θέματα που θα διευκολύνουν τη συμμόρφωση της επιχείρησης στις απαιτήσεις εισαγωγής στο Χρηματιστήριο. Η παροχή υποστήριξης θα διαρκέσει μέχρι 18 μήνες και θα υλοποιηθεί από τοπικούς και διεθνείς συμβούλους, οι οποίοι θα υποδεικνύονται από την EBRD σε συνεννόηση με την επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεισφέρουν το 15% του κόστους των παρεχόμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η EBRD και το Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένουν ισχυρή δέσμευση από τις επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για συμμετοχή στο Πρόγραμμα SME Pre-listing Support. Το Πρόγραμμα είναι ανεξάρτητο από τη διαδικασία εισαγωγής στο Χρηματιστήριο. Η επιχείρηση  θα αναλάβει το κόστος εισαγωγής στο ΧΑ.


Υποβάλετε αίτηση

Συμπληρώστε την αίτησή σας επιλέγοντας 

και στείλτε την, μαζί με τα υπόλοιπα ζητούμενα έγγραφα (δείτε στο τέλος της αίτησης), στην διεύθυνση  prelistinggreece@ebrd.com


Επικοινωνία

Εταιρείες που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για το πώς οι κεφαλαιαγορές μπορούν να προσφέρουν εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης και πώς το Πρόγραμμα μπορεί να τις βοηθήσει, μπορούν να στείλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διεύθυνση prelistinggreece@ebrd.com ώστε να κανονίσουν μία one-to-one συνάντηση ή να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ενημερωτική ημερίδα του Προγράμματος.

Για πρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε στο prelistinggreece@ebrd.com

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων