Οφέλη LEPS για τις διαδικασίες της ATHEX

Το πρόγραμμα LEPS θα καταδείξει τη χρηστικότητα των προδιαγραφών eIDAS στον ιδιωτικό τομέα, συμβάλλοντας στη σύνδεση των υποδομών πληροφορικής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών με τις κοινές υπηρεσίες eIDAS eID.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του LEPS είναι να μειώσει το κόστος για τους ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών σε απευθείας σύνδεση, για την προσαρμογή του back office τους και τη σύνδεσή τους με την υποδομή eIDAS με διαφορετικά εργαλεία και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας  υποδομή συμβατή με το eIDAS. Με αυτόν τον τρόπο, ένας ευρωπαίος πολίτης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε προστατευμένη ηλεκτρονική υπηρεσία που προσφέρεται από πάροχο υπηρεσιών σε διαφορετική χώρα της χώρας του πολίτη.

 

Υπηρεσία Αυθεντικποίησης ATHEX
(ATHEX IdP)
Απομακρυσμένες Ηλεκτρονικές Υπογραφές
(ATHEX Sign)
ATHEX
(AξIAweb)
     
Ένας μη πιστοποιημένος χρήστης καλείται να πιστοποιήσει την ταυτότητά του για να χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία που παρέχεται από τον ελληνικό πάροχο υπηρεσιών μέσω του Χ.Α. Η υπηρεσία Athex-Sign είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία που προσφέρεται στους Ευρωπαίους πολίτες για να υπογράφουν εν κινήσει, τα οφέλη συνοψίζονται ως εξής:
  • Ο περιορισμός των απαιτούμενων πρωτότυπων εγγράφων ταυτότητας καθώς και η ανάγκη φυσικής παρουσίας του νέου χρήστη στο γραφείο εγγραφής της υπηρεσίας.
  • Ο περιορισμός των απαιτούμενων πρωτότυπων εγγράφων ταυτότητας καθώς και η ανάγκη φυσικής παρουσίας του νέου χρήστη στο γραφείο εγγραφής της υπηρεσίας.
  • Η επιτάχυνση και η ευκολία χρήσης της διαδικασίας εγγραφής ειδικά για τους χρήστες στο εξωτερικό.
  • Την προώθηση και περαιτέρω διαφήμιση των υπηρεσιών ψηφιακής υπογραφής του Χ.Α. ιδιαίτερα στους διεθνείς χρήστες και ως εκ τούτου την επέκταση της πελατειακής βάσης της Υπηρεσίας
  • Την ελαχιστοποίηση των εσωτερικών πόρων που απαιτούνται για τη λειτουργία της υπηρεσίας σε σχέση με τους δυνητικούς χρήστες, που προέρχονται από το δίκτυο eIDAS.
Μέσω του AxiaWEB, επιτρέπεται σε οποιονδήποτε πολίτη-επενδυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγγραφεί και να συνδεθεί μέσω του eIDAS, προκειμένου να δει τη θέση του στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Το LEPS θα βοηθήσει την υπηρεσία AxiaWEB σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
  • Η καθυστέρηση και η γενική μείωση του ανοίγματος νέων λογαριασμών, για χρήστες που προέρχονται από eIDAS με υπάρχοντα eID.
  • Την ελαχιστοποίηση των εσωτερικών πόρων που απαιτούνται για τη λειτουργία της υπηρεσίας σε σχέση με τους χρήστες του eIDAS.
  • Περαιτέρω αυτοματοποίηση της διαδικασίας εγγραφής της υπηρεσίας.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων