Το Χρηματιστήριο Αθηνών με στόχο την διευκόλυνση της ενημέρωσης και πληροφόρησης των συμμετεχόντων της αγοράς των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων παρέχει τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών - ΠΜΔ

Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα
Τηλ.: (+30) 210 33 66 496
Fax: (+30) 210 33 66 670
Web: www.athexgroup.gr

 • Για τους εκδότες
  • Για θέματα που αφορούν σε εταιρικές πράξεις:
  • Για θέματα που αφορούν σε υποκείμενους δείκτες:
  • Για θέματα που αφορούν σε εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις:
   • Στο τηλέφωνο: 210 - 33.66.776
   • Στο fax: 210 - 33.66.236
   • Στο e-mail: isd@athexgroup.gr
 • Για τους παροχείς πληροφόρησης (Data Vendors):
  • Στο τηλέφωνο: 210 - 33.66.340
  • Στο fax: 210 - 33.66.296
  • Στο e-mail: mds@athexgroup.gr
 • Για τους επενδυτές:
  • Για γενικές πληροφορίες που αφορούν στα Δ.Α.Κ.:

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων