Ανακοινώσεις Εκποιήσεων

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται ανακοινώσεις σχετικά με την έγκριση της αίτησης για τη διενέργεια αιτηθείσας εκποίησης μέσω Δημοσίου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού ή αναγκαστικής εκποίηση μετοχών συνεπεία μη εμφάνισης δικαιούχων ή εταιρικών πράξεων

Ανακοινώσεις


ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ 12/05/2021

Κατά την περίοδο από 12/05/2021 έως και 11/06/2021, πρόκειται να εκποιηθούν 1.569 μετοχές, προερχόμενες από κλασματικά υπόλοιπα, της εταιρίας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ISIN:GRS065003014), μέσω του Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ. 

Λεπτομέρειες για την καθημερινή πορεία της εκποίησης είναι διαθέσιμες εδώ.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων