Πίνακας Παρακολούθησης

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τις εκποιήσεις που γίνονται καθημερινά στο ΧΑ. Για κάθε εκποίηση παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:  ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης που έχει εγκριθεί από τον επισπεύδοντα /εκδότρια, ο Κωδικός ΟΑΣΗΣ και το ISIN της αξίας που εκποιείται, η ημερομηνία της τελευταίας πράξης εκποίησης, η ημερομηνία έναρξης και λήξης της εκποίησης, το είδος της εκποίησης, ο αρχικός και ο υπολειπόμενος αριθμός τεμαχίων που εκποιούνται και η κατάσταση της εκποίησης.
 
Οι μηχανισμοί αναζήτησης παρέχουν τη δυνατότητα αναζήτησης ανά έτος και ανά επωνυμία της εταιρίας.

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας
Αριθμός πρωτ. Σύμβολο ISIN Ημερομηνία τελευταίας πράξης Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης Είδος εκποίησης Αρχικός αριθμός τεμαχίων Υπολειπόμενος αριθμός τεμαχίων Κατάσταση εκποίησης
3112/29.07.2021 Δ090312Α1 GR0128010676 13 Σεπ 2021 13 Σεπ 2021 24 Σεπ 2021 1 24.346 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Β1 GR0128011682 13 Σεπ 2021 13 Σεπ 2021 24 Σεπ 2021 1 24.346 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Υ1 GR0138014809 13 Σεπ 2021 13 Σεπ 2021 24 Σεπ 2021 1 25.969 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Τ1 GR0138013793 13 Σεπ 2021 13 Σεπ 2021 24 Σεπ 2021 1 25.969 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Σ1 GR0138012787 13 Σεπ 2021 13 Σεπ 2021 24 Σεπ 2021 1 25.969 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Ρ1 GR0138011771 13 Σεπ 2021 13 Σεπ 2021 24 Σεπ 2021 1 25.969 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Π1 GR0138010765 13 Σεπ 2021 13 Σεπ 2021 24 Σεπ 2021 1 25.969 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Ο1 GR0138009759 13 Σεπ 2021 13 Σεπ 2021 24 Σεπ 2021 1 25.969 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Ξ1 GR0138008744 13 Σεπ 2021 13 Σεπ 2021 24 Σεπ 2021 1 25.969 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Ν1 GR0138007738 13 Σεπ 2021 13 Σεπ 2021 24 Σεπ 2021 1 25.969 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Μ1 GR0138006722 13 Σεπ 2021 13 Σεπ 2021 24 Σεπ 2021 1 25.969 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Λ1 GR0138005716 13 Σεπ 2021 13 Σεπ 2021 24 Σεπ 2021 1 25.969 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Κ1 GR0133010232 13 Σεπ 2021 13 Σεπ 2021 24 Σεπ 2021 1 25.969 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Ι1 GR0133009226 13 Σεπ 2021 13 Σεπ 2021 24 Σεπ 2021 1 25.969 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Θ1 GR0133008210 13 Σεπ 2021 13 Σεπ 2021 24 Σεπ 2021 1 25.969 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Η1 GR0133007204 13 Σεπ 2021 13 Σεπ 2021 24 Σεπ 2021 1 25.969 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Ζ1 GR0133006198 13 Σεπ 2021 13 Σεπ 2021 24 Σεπ 2021 1 25.969 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Ε1 GR0128014710 13 Σεπ 2021 13 Σεπ 2021 24 Σεπ 2021 1 24.346 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Δ1 GR0128013704 13 Σεπ 2021 13 Σεπ 2021 24 Σεπ 2021 1 24.346 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Γ1 GR0128012698 13 Σεπ 2021 13 Σεπ 2021 24 Σεπ 2021 1 24.346 0 Ολοκλήρωση
2635/16.07.2021 Δ090312Υ1 GR0138014809 29 Ιουλ 2021 29 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 4.441 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Α1 GR0128010676 29 Ιουλ 2021 29 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 4.163 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Γ1 GR0128012698 29 Ιουλ 2021 29 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 4.163 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Δ1 GR0128013704 29 Ιουλ 2021 29 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 4.163 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Ε1 GR0128014710 29 Ιουλ 2021 29 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 4.163 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Ζ1 GR0133006198 29 Ιουλ 2021 29 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 4.441 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Η1 GR0133007204 29 Ιουλ 2021 29 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 4.441 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Θ1 GR0133008210 29 Ιουλ 2021 29 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 4.441 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Ι1 GR0133009226 29 Ιουλ 2021 29 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 4.441 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Κ1 GR0133010232 29 Ιουλ 2021 29 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 4.441 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Λ1 GR0138005716 29 Ιουλ 2021 29 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 4.441 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Μ1 GR0138006722 29 Ιουλ 2021 29 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 4.441 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Ν1 GR0138007738 29 Ιουλ 2021 29 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 4.441 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Ξ1 GR0138008744 29 Ιουλ 2021 29 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 4.441 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Ο1 GR0138009759 29 Ιουλ 2021 29 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 4.441 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Π1 GR0138010765 29 Ιουλ 2021 29 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 4.441 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Ρ1 GR0138011771 29 Ιουλ 2021 29 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 4.441 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Σ1 GR0138012787 29 Ιουλ 2021 29 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 4.441 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Τ1 GR0138013793 29 Ιουλ 2021 29 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 4.441 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Β1 GR0128011682 29 Ιουλ 2021 29 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 4.163 0 Ολοκλήρωση
2634/16.07.2021 Δ090312Ε1 GR0128014710 - 28 Ιουλ 2021 28 Ιουλ 2021 1 26.102 26.102 Ολοκλήρωση
Δ090312Δ1 GR0128013704 - 28 Ιουλ 2021 28 Ιουλ 2021 1 26.102 26.102 Ολοκλήρωση
Δ090312Γ1 GR0128012698 - 28 Ιουλ 2021 28 Ιουλ 2021 1 26.102 26.102 Ολοκλήρωση
Δ090312Β1 GR0128011682 - 28 Ιουλ 2021 28 Ιουλ 2021 1 26.102 26.102 Ολοκλήρωση
Δ090312Α1 GR0128010676 - 28 Ιουλ 2021 28 Ιουλ 2021 1 26.102 26.102 Ολοκλήρωση
Δ090312Η1 GR0133007204 - 28 Ιουλ 2021 28 Ιουλ 2021 1 27.842 27.842 Ολοκλήρωση
Δ090312Ζ1 GR0133006198 - 28 Ιουλ 2021 28 Ιουλ 2021 1 27.842 27.842 Ολοκλήρωση
Δ090312Θ1 GR0133008210 - 28 Ιουλ 2021 28 Ιουλ 2021 1 27.842 27.842 Ολοκλήρωση
Δ090312Ι1 GR0133009226 - 28 Ιουλ 2021 28 Ιουλ 2021 1 27.842 27.842 Ολοκλήρωση
Δ090312Π1 GR0138010765 - 28 Ιουλ 2021 28 Ιουλ 2021 1 27.842 27.842 Ολοκλήρωση
Δ090312Κ1 GR0133010232 - 28 Ιουλ 2021 28 Ιουλ 2021 1 27.842 27.842 Ολοκλήρωση
2631/16.07.2021 Δ090312Τ1 GR0138013793 27 Ιουλ 2021 27 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 31.982 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Ν1 GR0138007738 27 Ιουλ 2021 27 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 31.982 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Μ1 GR0138006722 27 Ιουλ 2021 27 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 31.982 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Λ1 GR0138005716 27 Ιουλ 2021 27 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 31.982 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Κ1 GR0133010232 27 Ιουλ 2021 27 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 31.982 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Ι1 GR0133009226 27 Ιουλ 2021 27 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 31.982 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Θ1 GR0133008210 27 Ιουλ 2021 27 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 31.982 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Η1 GR0133007204 27 Ιουλ 2021 27 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 31.982 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Ζ1 GR0133006198 27 Ιουλ 2021 27 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 31.982 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Ε1 GR0128014710 27 Ιουλ 2021 27 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 29.983 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Δ1 GR0128013704 27 Ιουλ 2021 27 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 29.983 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Γ1 GR0128012698 27 Ιουλ 2021 27 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 29.983 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Β1 GR0128011682 27 Ιουλ 2021 27 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 29.983 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Α1 GR0128010676 27 Ιουλ 2021 27 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 29.983 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Ο1 GR0138009759 27 Ιουλ 2021 27 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 31.982 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Υ1 GR0138014809 27 Ιουλ 2021 27 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 31.982 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Ξ1 GR0138008744 27 Ιουλ 2021 27 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 31.982 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Σ1 GR0138012787 27 Ιουλ 2021 27 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 31.982 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Ρ1 GR0138011771 27 Ιουλ 2021 27 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 31.982 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Π1 GR0138010765 27 Ιουλ 2021 27 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 31.982 0 Ολοκλήρωση
2597/14.07.2021 ΠΕΙΡ GRS014003032 26 Ιουλ 2021 26 Ιουλ 2021 6 Αυγ 2021 3 9.893 0 Ολοκλήρωση
ΠΕΙΡ GRS014003032 26 Ιουλ 2021 26 Ιουλ 2021 6 Αυγ 2021 3 9.893 0 Ολοκλήρωση
2557/12.07.2021 ΙΝΤΕΤ GRS247003007 26 Ιουλ 2021 23 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 2.486.758 0 Ολοκλήρωση
ΙΝΤΕΤ GRS247003007 26 Ιουλ 2021 23 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 2.486.758 0 Ολοκλήρωση
ΙΝΤΕΤ GRS247003007 23 Ιουλ 2021 23 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 2.486.758 2.484.758 Σε εξέλιξη
2437/02.07.2021 ΕΛΛΑΚΤΩΡ GRS191213008 13 Ιουλ 2021 13 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 1.011.344 0 Ολοκλήρωση
ΕΛΛΑΚΤΩΡ GRS191213008 13 Ιουλ 2021 13 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 1.011.344 0 Ολοκλήρωση
2438/02.07.2021 ΕΛΛΑΚΤΩΡ GRS191213008 13 Ιουλ 2021 13 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 338.039 0 Ολοκλήρωση
ΕΛΛΑΚΤΩΡ GRS191213008 13 Ιουλ 2021 13 Ιουλ 2021 30 Ιουλ 2021 1 338.039 0 Ολοκλήρωση
2305/25.06.2021 ΚΟΥΕΣ GRS310003009 19 Ιουλ 2021 12 Ιουλ 2021 11 Αυγ 2021 3 3.531 0 Ολοκλήρωση
ΚΟΥΕΣ GRS310003009 19 Ιουλ 2021 12 Ιουλ 2021 11 Αυγ 2021 3 3.531 0 Ολοκλήρωση
ΚΟΥΕΣ GRS310003009 16 Ιουλ 2021 12 Ιουλ 2021 11 Αυγ 2021 3 3.531 29 Σε εξέλιξη
ΚΟΥΕΣ GRS310003009 15 Ιουλ 2021 12 Ιουλ 2021 11 Αυγ 2021 3 3.531 2.899 Σε εξέλιξη
ΚΟΥΕΣ GRS310003009 13 Ιουλ 2021 12 Ιουλ 2021 11 Αυγ 2021 3 3.531 2.931 Σε εξέλιξη
ΚΟΥΕΣ GRS310003009 12 Ιουλ 2021 12 Ιουλ 2021 11 Αυγ 2021 3 3.531 3.171 Σε εξέλιξη
2103/10.06.2021 ΕΥΔΑΠ GRS359353000 25 Ιουν 2021 25 Ιουν 2021 24 Ιουλ 2021 1 380 0 Ολοκλήρωση
2107/10.06.2021 ΕΚΤΕΡ GRS222213001 25 Ιουν 2021 25 Ιουν 2021 24 Ιουλ 2021 1 100 0 Ολοκλήρωση
2108/10.06.2021 ΑΛΦΑ GRS015003007 25 Ιουν 2021 25 Ιουν 2021 24 Ιουλ 2021 1 136 0 Ολοκλήρωση
2129/11.06.2021 ΣΑΤΟΚ GRS156203002 29 Ιουν 2021 25 Ιουν 2021 24 Ιουλ 2021 1 40 0 Ολοκλήρωση
2133/14.06.201 ΕΛΠΕ GRS298343005 29 Ιουν 2021 25 Ιουν 2021 24 Ιουλ 2021 1 230 0 Ολοκλήρωση
2133/14.06.2021 ΛΑΒΙ GRS246073001 29 Ιουν 2021 25 Ιουν 2021 24 Ιουλ 2021 1 750 0 Ολοκλήρωση
2065/08.06.2021 ΝΙΚΑΣ GRS111003026 23 Ιουν 2021 22 Ιουν 2021 21 Ιουλ 2021 3 855 0 Ολοκλήρωση
ΝΙΚΑΣ GRS111003026 23 Ιουν 2021 22 Ιουν 2021 21 Ιουλ 2021 3 855 0 Ολοκλήρωση
1696/13.05.2021 ΠΡΕΜΙΑ GRS497003012 2 Ιουν 2021 31 Μαϊ 2021 30 Ιουν 2021 3 715 0 Ολοκλήρωση
ΠΡΕΜΙΑ GRS497003012 2 Ιουν 2021 31 Μαϊ 2021 30 Ιουν 2021 3 715 0 Ολοκλήρωση
1400/21.04.2021 ΠΑΠ GRS065003014 12 Μαϊ 2021 12 Μαϊ 2021 11 Ιουν 2021 3 1.569 0 Ολοκλήρωση
ΠΑΠ GRS065003014 12 Μαϊ 2021 12 Μαϊ 2021 11 Ιουν 2021 3 1.569 0 Ολοκλήρωση

Είδος εκποίησης 1:   Δημόσιος Αναγκαστικός Πλειστηριασμός
Είδος εκποίησης 3:   Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων