Επιλογή δείκτη

FTSE_RE

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση
Τελευταία τιμή
4.561,25
Διαφορά Διαφορά %
-18,63 -0,41
  
Τελευταία ενημέρωση:17:25:02 (τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση)
Ενδοσυνεδριακό μέγιστο Ενδοσυνεδριακό ελάχιστο Προηγούμενο κλείσιμο Αξία
4.632,77 4.552,4 4.579,88 1.005.861,088

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων