Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (12 Ιουν 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΠΡΕΜΙΑ 1,156 0 22 22.158.179,84 7,9521 1
ΜΠΡΙΚ 1,88 -4,57 46 30.929.220,026 11,0998 1
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,38 0 22 32.123.520 11,5284 1
DIMAND 8,22 -0,48 44 67.562.909,04 24,2469 1
ΚΕΚΡ 1,37 -3,52 24 6.511.599,259 2,3369 1
ΛΑΜΔΑ 6,65 -0,3 48 119.360.373,391 42,8359 0,212

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων