18 Απρ 2024 Stocks
Σύμβολο Εταιρεία Ώρα Αριθμός χρεογράφων Τιμή χρεογράφου Αξία συναλλαγής Τύπος
ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 17:18:18 200.000 1,82 364.000 20
ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 17:15:11 70.000 26,5 1.855.000 20
ΙΝΚΑΤ INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 17:14:25 50.000 4,96 248.000 20
ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 17:11:49 418.544 1,82 761.750,08 20
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 17:11:30 128.981 7,076 912.669,556 20
ΓΚΜΕΖΖ GALAXY COSMOS MEZZ PLC 16:58:10 93.312 0,711 66.344,832 20
ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 16:51:26 11.998 26,46 317.467,08 20
ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 16:50:24 12.000 26,48 317.760 20
ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 16:22:38 173.402 1,818 315.244,836 20
ΟΠΑΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 15:05:15 70.000 16,24 1.136.800 20
ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. 14:37:34 375.000 3,75 1.406.250 20
ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 14:17:28 12.000 26,48 317.760 20
ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 13:48:34 50.000 26,4 1.320.000 20
ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 13:35:10 265.000 1,816 481.240 20
ΣΑΡ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 12:35:50 6.500 11,42 74.230 20
ΣΑΡ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 12:35:12 6.500 11,4 74.100 20
ΣΑΡ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 12:26:22 40.000 11,41 456.400 20
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 11:33:20 166.000 7,066 1.172.956 20
OPTIMA ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. 11:21:21 100.000 9,95 995.000 20
ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 11:05:45 40.000 36,1 1.444.000 20
ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 11:05:35 50.000 26,06 1.303.000 20
ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 10:50:20 50.000 26,16 1.308.000 20
ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 10:35:38 50.000 26,16 1.308.000 20

Τύποι πακέτων
0. Απλό πακέτο 12. Προσφορά προς πώληση μέσω ΧΑ
1. Πακέτο με σύμφωνο επαναγοράς (άρθρο 16 του Ν.2324/95) 13. Εκποιήσεις ΥΠΕΘΟ
2. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 & SPOT 2 14. Πακέτο Αποκατάστασης
3. Πακέτο με Short Selling 15. Πακέτο Ειδικού Διαπραγματευτή
4. Πακέτο με Buy to Close 16. Πακέτο Ανοικτής Πώλησης
6. Ταυτόχρονη Κατάρτιση 17. Πακέτο Μεθόδου 6
7. Σύμφωνο Επαναγοράς 18. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1
8. Επίτευξη Διασποράς (μη εισηγμένων) 19. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 2
9. Επίτευξη Διασποράς (εισηγμένων) 20. Πακέτο Μεθόδου 6-1
10. Με Πλειοψηφία του Ελλ. Δημοσίου (> 50 δις) 21. Aλλη Προσυμφωνημένη
11. Ενεργητικό Εταιρίας > 500 δις

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων