ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ
Κλάδος Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
A.Ε.Ε.Α.Π. Επαγγελματικών Χώρων 1.041 0,01 2.166,9 0,01 136.350.797,68 0,24
Έπιπλα 12.290 0,06 4.148,36 0,01 13.902.488,361 0,02
Ύδρευση 7.421 0,04 50.442,73 0,12 1.013.895.000 1,76
Αεροπορικές Εταιρείες 49.471 0,26 394.216,25 0,93 566.337.603 0,98
Αλλα Οικοδομικά Υλικά 90.800 0,47 91.949,95 0,22 147.935.683,6 0,26
Αλουμίνιο 3.957 0,02 4.716,52 0,01 26.199.337,5 0,05
Αναψυκτικά 72.030 0,37 2.023.991,68 4,75 10.480.323.227,88 18,23
Απόσταξη & Οινοπαραγωγή 0 0,00 0 0,00 28.849.706,96 0,05
Γενικές Ασφάλειες 8.882 0,05 47.473,3 0,11 146.319.561,64 0,25
Γεωργεία, Αλιεία, Εκτροφή και Φυτείες 151.040 0,78 19.715,25 0,05 94.499.851,202 0,16
Διαφοροποιημένα Υλικά 0 0,00 0 0,00 3.240.392,1 0,01
Διαφοροποιημένες Α.Ε.Ε.Α.Π. 808 0,00 5.114,5 0,01 1.574.617.750,6 2,74
Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες 165.940 0,86 1.115.143,54 2,62 2.367.044.846,312 4,12
Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 572.600 2,97 59.984,31 0,14 106.431.624,2408 0,19
Διαφοροποιημένοι Έμποροι 32.174 0,17 155.310,91 0,36 365.413.075,8 0,64
Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες 1 0,00 24 0,00 9.627.264 0,02
Διυλιστήρια & Εμπορία Πετρελαιοειδών 45.314 0,24 898.538,86 2,11 2.404.860.166,48 4,18
Είδη Προσωπικής Φροντίδας 49.329 0,26 344.684,3 0,81 579.282.893,46 1,01
Εκδόσεις 0 0,00 0 0,00 9.683.374,96 0,02
Εμπορικά Οχήματα & Ανταλλακτικά 601 0,00 4.417,35 0,01 51.967.440 0,09
Εμπόριο Ενδυμάτων 0 0,00 0 0,00 5.909.571,66 0,01
Εμπόριο Προϊόντων Οικιακής Βελτίωσης 14.789 0,08 8.013,51 0,02 10.439.550 0,02
Εναλλακτική Ηλεκτρική Ενέργεια 80.719 0,42 599.059,13 1,41 843.000.126,4 1,47
Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 25.768 0,13 74.237,94 0,17 416.158.477,4 0,72
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 62.204 0,32 99.476,05 0,23 101.503.172,4 0,18
Επενδυτικές Υπηρεσίες 25.982 0,13 116.804,48 0,27 271.566.000 0,47
Ηλεκρικά Εξαρτήματα 40.477 0,21 54.458,62 0,13 257.099.944,712 0,45
Ηλεκτρονική Ψυχαγωγία 29.600 0,15 7.014,65 0,02 23.966.342,022 0,04
Θαλάσσιες Μεταφορές 0 0,00 0 0,00 2.932.984,25 0,01
Ιατρικός Εξοπλισμός 930 0,00 1.794,9 0,00 8.529.858,88 0,01
Καθετοποιημένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 30.127 0,16 251.646,64 0,59 2.539.828.387,35 4,42
Καπνός 0 0,00 0 0,00 739.680.000 1,29
Κατασκευές 274.724 1,43 670.591,78 1,57 1.236.450.552,663 2,15
Κατασκευή Κατοικιών 8.999 0,05 19.997,74 0,05 91.560.037,5 0,16
Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα 34.725 0,18 15.420,39 0,04 42.963.893,28 0,07
Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων 13.500 0,07 4.320,16 0,01 10.155.049,6 0,02
Λογισμικό 96.812 0,50 166.595,81 0,39 25.813.733,28 0,04
Μεσίτες Ασφαλίσεων 0 0,00 0 0,00 48.000 0,00
Μεταλλουργία 30.064 0,16 51.450,35 0,12 681.502.607,22 1,19
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 409.352 2,12 135.696,1 0,32 84.681.640,945 0,15
Μηχανήματα Κατασκευών 590 0,00 1.947 0,00 46.368.204,3 0,08
Ξενοδοχεία & Πανσιόν 174 0,00 1.017,4 0,00 456.976.287,5 0,79
Οικιακές Συσκευές 0 0,00 0 0,00 27.673.891,253 0,05
Ορυχεία 38 0,00 2.062 0,00 25.403.540 0,04
Παιχνίδια 116.827 0,61 2.020.586,72 4,74 2.378.324.587,32 4,14
Πλαστικά 41.241 0,21 157.496,1 0,37 473.807.776,32 0,82
Προμηθευτές Βιομηχανίας 8.234 0,04 8.369,18 0,02 90.304.458,728 0,16
Ραδιοτηλεοπτικοί Φορείς 0 0,00 0 0,00 6.047.614,32 0,01
Ρούχα και Αξεσουάρ 4.581 0,02 916,2 0,00 16.479.497 0,03
Σίδηρος & Χάλυβας 85.698 0,44 51.077,88 0,12 50.290.475,07 0,09
Συμβατική Ηλεκτρική Ενέργεια 292.265 1,52 817.521,87 1,92 1.185.520.000 2,06
Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας 256.671 1,33 771.088,91 1,81 735.919.617,282 1,28
Ταξίδια & Τουρισμός 32.183 0,17 3.979,63 0,01 309.046.143,872 0,54
Τράπεζες 13.612.071 70,65 15.732.460,48 36,92 10.222.582.346,552 17,78
Τρόφιμα 21.356 0,11 90.117,58 0,21 364.611.197,148 0,63
Τσιμέντα 18.565 0,10 337.909,66 0,79 1.503.849.112,32 2,62
Τυχερά Παιχνίδια 710.062 3,69 5.349.406,04 12,55 3.238.305.322,0065 5,63
Υγειονομικές Μονάδες 3.799 0,02 5.366,01 0,01 183.191.403,51 0,32
Υλικά Συσκευασίας 179 0,00 471,42 0,00 219.474.223,808 0,38
Υλικό Υπολογιστών 15.925 0,08 5.468,4 0,01 11.440.460,05 0,02
Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας 0 0,00 0 0,00 98.000.000 0,17
Υπηρεσίες Ενοικίασης και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 79.790 0,41 558.964,7 1,31 345.893.400 0,60
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 44.087 0,23 92.140,48 0,22 315.948.872,59 0,55
Υπηρεσίες Μαζικής Εκτύπωσης 4.930 0,03 5.749,42 0,01 37.223.280,36 0,06
Υπηρεσίες Μεταφορών 4.118 0,02 96.007,4 0,23 839.660.000 1,46
Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 614.074 3,19 8.119.400,6 19,05 6.573.080.799,67 11,43
Υπηρεσίες Υγείας 466 0,00 999,4 0,00 189.084.436,4 0,33
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 0 0,00 0 0,00 2.202.771,78 0,00
Φαρμακευτικά Προϊόντα 2.890 0,01 715,26 0,00 12.770.257,5 0,02
Ψυχαγωγία 3.250 0,02 780,8 0,00 24.683.393,28 0,04
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κλάδος Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες 0 0,00 0 0,00 13.300.983,6 9,91
Εμπόριο Ενδυμάτων 0 0,00 0 0,00 7.884.800 5,88
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 0 0,00 0 0,00 5.900.295 4,40
Επενδυτικές Υπηρεσίες 0 0,00 0 0,00 14.088.960 10,50
Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων 0 0,00 0 0,00 6.570.000 4,90
Λογισμικό 0 0,00 0 0,00 54.884.641,6 40,90
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 0 0,00 0 0,00 2.904.402,74 2,16
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 710 1,48 2.284 5,03 12.665.127,6 9,44
Υπηρεσίες Υγείας 0 0,00 0 0,00 3.394.551,6 2,53
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 5.400 11,22 2.942,48 6,47 12.607.264,44 9,39

Περιλαμβάνονται όλα τα πακέτα μεθόδων 6.1, 6.2 & 6.3

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων