22 Μαϊ 2024 Stocks
Σύμβολο Εταιρεία Ώρα Αριθμός χρεογράφων Τιμή χρεογράφου Αξία συναλλαγής Τύπος
ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. 17:13:05 254.782 3,801 968.426,382 20
ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 17:12:19 912.997 2,113 1.929.162,661 20
ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 17:11:41 3.600.000 35,5 127.800.000 20
ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 17:10:52 3.600.000 35,5 127.800.000 20
ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 16:52:54 9.000 37 333.000 20
ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 16:45:21 500.000 2,105 1.052.500 20
ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 16:42:02 296.766 2,114 627.363,324 20
ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 16:07:22 30.900 37 1.143.300 20
ΙΝΚΑΤ INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 15:35:02 50.000 5,29 264.500 20
ΙΝΚΑΤ INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 15:34:07 50.000 5,29 264.500 20
ΙΝΚΑΤ INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 15:32:34 50.000 5,29 264.500 20
ΙΝΚΑΤ INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 15:31:54 75.000 5,29 396.750 20
ΙΝΚΑΤ INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 15:31:19 75.000 5,29 396.750 20
ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 13:26:04 514.454 2,125 1.093.214,75 20
ΟΠΑΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 13:20:48 25.103 15,005 376.670,515 20
ΠΕΡΦ PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. 13:10:40 50.000 6,95 347.500 20
ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 12:21:44 15.000 27,2 408.000 20
ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 10:43:43 11.832 36,86 436.127,52 20

Τύποι πακέτων
0. Απλό πακέτο 12. Προσφορά προς πώληση μέσω ΧΑ
1. Πακέτο με σύμφωνο επαναγοράς (άρθρο 16 του Ν.2324/95) 13. Εκποιήσεις ΥΠΕΘΟ
2. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 & SPOT 2 14. Πακέτο Αποκατάστασης
3. Πακέτο με Short Selling 15. Πακέτο Ειδικού Διαπραγματευτή
4. Πακέτο με Buy to Close 16. Πακέτο Ανοικτής Πώλησης
6. Ταυτόχρονη Κατάρτιση 17. Πακέτο Μεθόδου 6
7. Σύμφωνο Επαναγοράς 18. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1
8. Επίτευξη Διασποράς (μη εισηγμένων) 19. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 2
9. Επίτευξη Διασποράς (εισηγμένων) 20. Πακέτο Μεθόδου 6-1
10. Με Πλειοψηφία του Ελλ. Δημοσίου (> 50 δις) 21. Aλλη Προσυμφωνημένη
11. Ενεργητικό Εταιρίας > 500 δις

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων