Τιμολογιακή Πολιτική της Non Display Υπηρεσίας

A. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ NON DISPLAY ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

  • Data Vendor/Subvendor/Μέλος ATHEX (υπόχρεοι σε σταθερή ετήσια συνδρομή):  Για δική του χρήση (εσωτερική χρήση), δεν εφαρμόζονται χρηματιστηριακές χρεώσεις ATHEX για τη χρήση Non Display Data.
  • Χρήση Non Display Data με 15λεπτη καθυστέρηση: Δεν εφαρμόζονται χρηματιστηριακές χρεώσεις ATHEX για τη χρήση Non Display Data με 15λεπτη καθυστέρηση.
  • Εταιρικοί Πελάτες του Data Vendor/Subvendor ATHEX: Η υπηρεσία Non Display που παρέχεται από εταιρικό πελάτη Data Vendor/Subvendor δεν υπόκειται σε χρηματιστηριακές χρεώσεις από το ATHEX, εφόσον γίνεται αναμετάδοση Non Display Data προς άτομα που είναι συνδρομητές της πληροφορίας του ATHEX. σε πραγματικό χρόνο (αυτό σημαίνει ότι εάν όλοι οι χρήστες που λαμβάνουν Non Display Data λαμβάνουν επίσης και την αρχική πληροφορία του ATHEX). Συνεπώς, εάν υπάρχουν τελικοί χρηστές οι οποίοι λαμβάνουν μόνο Non Display Data, τότε υφίστανται χρηματιστηριακές χρεώσεις από το ATHEX.

Η χρήση Non Display πληροφορίας σχετικά με τα ακόλουθα venues παρέχεται δωρεάν από το ATHEX:

  • ENAX (Εναλλακτική Αγορά ATHEX)
  • XECM (Εναλλακτική Αγορά ΧΑΚ)
  • HOTC (OTC Αγορά)

 

Β. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ NON DISPLAY DATA ΤΟΥ ATHEX

 

Μηνιαίες Χρεώσεις ανά πελάτη

Non Display

Εσωτερική Αναμετάδοση

Εξωτερική Αναμετάδοση(*)

Αγορά Αξιών & Παραγώγων ATHEX

400 €

600 €

Αγορά Αξιών ΧΑΚ

120 €

180 €

ATHEX/FTSE Δείκτες

0 €

0 €

(*) Εφαρμόζεται επίσης και σε Data Vendors/Subvendors ATHEX. Το ATHEX δικαιούται να ζητά την εν λόγω χρέωση ξεχωριστά για κάθε υπηρεσία Νon Display, εφόσον αυτή τιμολογείται ξεχωριστά από τον Data Vendor/Subvendor σε σχέση με άλλη υπηρεσία του επίσης Non-Display.

 

Σημαντική Σημείωση: Ο πελάτης μπορεί να λάβει το data feed για non display χρήση από πολλούς vendors χωρίς επιπρόσθετη χρέωση. Η μόνη απαίτηση για τον πελάτη είναι να συμπληρώσει και να αποστείλει στο ΑΤΗΕΧ το έντυπο "NON DISPLAY DECLARATION FORM GR"

Επίσης, σας παρακαλούμε δείτε παρακάτω τα ATHEX MIFID II Non Display Προϊόντα:

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων