Σπυριδούλα (Σίσσυ) Παπαγιαννίδου

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

                      

Η κα. Παπαγιαννίδου είναι Διευθύντρια Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος επί 31 έτη, κυρίως στους τομείς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού αξιογράφων, καθώς και της τραπεζικής ρύθμισης και εποπτείας.

Έχει διατελέσει μέλος πολλών Επιτροπών και ομάδων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (όπου, μεταξύ άλλων, προήδρευσε της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου για την PSD2) και δραστηριοποιήθηκε σε αποστολές τεχνικής βοήθειας της ΕΕ για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Συμμετείχε στο Εποπτικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Εποπτών (2015-20) και εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.

Σήμερα είναι μέλος της Επιτροπής Υποδομών Αγοράς και Πληρωμών και της Ειδικής Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για το Ψηφιακό Νόμισμα της Κεντρικής Τράπεζας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μιλάει άπταιστα αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά.

Υπηκοότητα: Ελληνική.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων