Αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών
Το απαραίτητο συστατικό για παραγωγή αξιόπιστων εκτιμήσεων και συμπερασμάτων με υψηλή προστιθέμενη αξία

 

Μια ευρεία γκάμα στατιστικών στοιχείων διατίθεται μέσω των αναβαθμισμένων και συνεχώς εμπλουτιζόμενων προϊόντων στατιστικής πληροφόρησης του Χ.Α. που αφορούν στη δραστηριότητα:

  • των Οργανωμένων αγορών
  • της Εναλλακτικής αγοράς
  • των Ξένων αγορών (με τις οποίες έχει συνάψει συνεργασία ο Όμιλος) 
  • των Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Καινοτομία αποτελεί η δυνατότητα απόκτησης στατιστικών δεδομένων για όλες τις λειτουργίας της χρηματιστηριακής δράσης - διαπραγμάτευση, εκκαθάριση, διακανονισμό και μητρώο - από μια μόνο πηγή: το σημείο παραγωγής τους! 

Μπορείτε να δείτε συγκεντρωμένα τα εκσυγχρονισμένα προϊόντα καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά τους, να ενημερωθείτε για οτιδήποτε καινούργιο προστίθεται σε αυτά και βέβαια να πληροφορηθείτε για τον τρόπο και το κόστος απόκτησής τους καθώς και τις προσφορές που ισχύουν.

Δείτε τον Κατάλογο των Στατιστικών Προϊόντων.

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων