Μετοχές

stock-select

ΙΝΛΟΤ

Ονομασία μετοχής ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

Δραστηριότητα Παραγωγή λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων. Εμπορία κάθε φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων τα οποία παράγει η εταιρία ή θα εισάγει από την αλλοδαπή. Παραγωγή, διαχείριση, λειτουργία και προβολή του Στιγμιαίου Λαχείου κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του Π.Δ. Οργάνωση, προβολή και λειτουργία και άλλων ομοειδών συστημάτων λαχείων στο εξωτερικό και εφόσον τούτο επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Προμήθεια και η εμπορία του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε σχέση με την οργάνωση, προβολή, λειτουργία, διαχείριση, τεχνική, διοικητική υποστήριξη και εμπορική εκμετάλλευση των λαχείων και συστημάτων. Μελέτη, σχεδιασμός και εκτέλεση κάθε φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, οργανισμών κοινής ωφελείας και γενικά οποιονδήποτε οργανισμών δημόσιων επιχειρήσεων και ιδιωτών, ως και αγορά και εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων.
Έτος Ίδρυσης 1992
Διεύθυνση Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΠΡΕΜΕΤΗΣ 64
Ταχ Κωδ:15125
ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο (210)-6156000
Telefax (210)-6106800
Ιστοσελίδα http://www.intralot.com
Email info@intralot.com
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΟΚΚΑΛΗΣ Π ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΦΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΛΩΝΗΣ Χ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΑΝΟΣ Ν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΙΛΟΣ Ν ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΟΥΦΗΣ Μ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Π ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (20,007%)
MITTLEMAN BROTHERS LLC (10,2162%)
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (8,952%)
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (5,014%)
INTESA SANPAOLO S.P.A. (5,0135%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 4561
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων ΤΣΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού
Εισαγωγή στο Χ.Α. 3 Νοε 1999
Κλάδος / Υποκλάδος Ταξίδια και Αναψυχή / Τυχερά Παιχνίδια (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες FTSEGTI   FTSEGT   HELMSI   ΓΔ   ΔΟΜ   FTSEM   ΣΑΓΔ   FTSEA   ΔΤΑ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΙΝΛΟΤ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 58.075.836,77

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων