Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 176 51 45 24 56 Πράξεις 14.923 Αξία € 36,74 εκ
Με πράξεις 120 Όγκος 15.273.305 Χρημ/κή αξία € 57,50 δις
Τιμή € 0,0585
Αλλαγή 17,00%
Τιμή € 0,675
Αλλαγή 14,41%
Τιμή € 0,25
Αλλαγή 7,76%
Τιμή € 0,452
Αλλαγή 6,60%
Τιμή € 0,442
Αλλαγή 5,24%
Τιμή € 0,945
Αλλαγή 5,00%
Τιμή € 0,378
Αλλαγή 5,00%
Τιμή € 1,65
Αλλαγή 4,43%
Τιμή € 0,24
Αλλαγή 4,35%
Τιμή € 0,415
Αλλαγή 4,27%
Τιμή € 4,1
Αλλαγή 4,06%
Τιμή € 0,061
Αλλαγή 3,39%
Τιμή € 0,74
Αλλαγή 2,78%
Τιμή € 0,555
Αλλαγή 2,78%
Τιμή € 1,255
Αλλαγή 2,03%
Τιμή € 0,34
Αλλαγή 1,80%
Τιμή € 1,49
Αλλαγή 1,71%
Τιμή € 6,4
Αλλαγή 1,59%
Τιμή € 7,85
Αλλαγή 1,55%
Τιμή € 5,4
Αλλαγή 1,50%
Τιμή € 0,29
Αλλαγή 1,40%
Τιμή € 18,24
Αλλαγή 1,33%
Τιμή € 3,03
Αλλαγή 1,27%
Τιμή € 0,492
Αλλαγή 1,23%
Τιμή € 17,48
Αλλαγή 1,16%
Τιμή € 0,88
Αλλαγή 1,15%
Τιμή € 27
Αλλαγή 1,12%
Τιμή € 1,01
Αλλαγή 1,00%
Τιμή € 1,515
Αλλαγή 1,00%
Τιμή € 5,05
Αλλαγή 1,00%
Τιμή € 2,25
Αλλαγή 0,90%
Τιμή € 28,38
Αλλαγή 0,89%
Τιμή € 7,16
Αλλαγή 0,85%
Τιμή € 1,8
Αλλαγή 0,84%
Τιμή € 6,65
Αλλαγή 0,76%
Τιμή € 0,1995
Αλλαγή 0,76%
Τιμή € 1,729
Αλλαγή 0,64%
Τιμή € 1,8
Αλλαγή 0,56%
Τιμή € 2,85
Αλλαγή 0,53%
Τιμή € 0,788
Αλλαγή 0,51%
Τιμή € 21,1
Αλλαγή 0,48%
Τιμή € 7,19
Αλλαγή 0,42%
Τιμή € 5,08
Αλλαγή 0,40%
Τιμή € 7,93
Αλλαγή 0,38%
Τιμή € 2,99
Αλλαγή 0,34%
Τιμή € 13,94
Αλλαγή 0,29%
Τιμή € 7,08
Αλλαγή 0,28%
Τιμή € 2,988
Αλλαγή 0,27%
Τιμή € 9,84
Αλλαγή 0,25%
Τιμή € 13,53
Αλλαγή 0,22%
Τιμή € 1,352
Αλλαγή 0,15%
Τιμή € 0,22
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,1046
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,64
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,17
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,74
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,35
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,19
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,332
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,22
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,28
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,235
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,24
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,65
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,22
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,79
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,268
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,75
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,18
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 19,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,4
Αλλαγή -0,14%
Τιμή € 9,88
Αλλαγή -0,20%
Τιμή € 22,7
Αλλαγή -0,22%
Τιμή € 2,08
Αλλαγή -0,24%
Τιμή € 5,32
Αλλαγή -0,37%
Τιμή € 2,15
Αλλαγή -0,46%
Τιμή € 0,99
Αλλαγή -0,50%
Τιμή € 3,7
Αλλαγή -0,54%
Τιμή € 1,77
Αλλαγή -0,56%
Τιμή € 1,7
Αλλαγή -0,58%
Τιμή € 0,986
Αλλαγή -0,60%
Τιμή € 0,32
Αλλαγή -0,62%
Τιμή € 7,4
Αλλαγή -0,67%
Τιμή € 0,272
Αλλαγή -0,73%
Τιμή € 1,034
Αλλαγή -0,77%
Τιμή € 0,1895
Αλλαγή -0,79%
Τιμή € 1,19
Αλλαγή -0,83%
Τιμή € 3,44
Αλλαγή -0,86%
Τιμή € 1,93
Αλλαγή -1,03%
Τιμή € 0,048
Αλλαγή -1,03%
Τιμή € 0,904
Αλλαγή -1,09%
Τιμή € 1,58
Αλλαγή -1,25%
Τιμή € 1,41
Αλλαγή -1,26%
Τιμή € 0,417
Αλλαγή -1,30%
Τιμή € 1,31
Αλλαγή -1,50%
Τιμή € 4,9
Αλλαγή -1,61%
Τιμή € 12,2
Αλλαγή -1,61%
Τιμή € 8,31
Αλλαγή -1,66%
Τιμή € 5,8
Αλλαγή -1,69%
Τιμή € 2,14
Αλλαγή -1,83%
Τιμή € 0,3865
Αλλαγή -1,90%
Τιμή € 1,53
Αλλαγή -1,92%
Τιμή € 5
Αλλαγή -1,96%
Τιμή € 0,73
Αλλαγή -2,01%
Τιμή € 3,88
Αλλαγή -2,02%
Τιμή € 24
Αλλαγή -2,44%
Τιμή € 0,932
Αλλαγή -2,92%
Τιμή € 55
Αλλαγή -3,17%
Τιμή € 0,86
Αλλαγή -5,49%
Τιμή € 1,715
Αλλαγή -6,79%
Τιμή € 0,242
Αλλαγή -6,92%
Τιμή € 0,416
Αλλαγή -7,56%
Τιμή € 0,95
Αλλαγή -9,52%
Τιμή € 0,0485
Αλλαγή -19,83%
Τιμή € 0,352
Αλλαγή -20,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων