Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 176 15 25 9 127 Πράξεις 447 Αξία € 380.800
Με πράξεις 49 Όγκος 263.189 Χρημ/κή αξία € 57,82 δις
Τιμή € 0,346
Αλλαγή 7,45%
Τιμή € 4,2
Αλλαγή 5,53%
Τιμή € 0,456
Αλλαγή 4,11%
Τιμή € 1,72
Αλλαγή 2,99%
Τιμή € 0,796
Αλλαγή 1,79%
Τιμή € 1,88
Αλλαγή 1,62%
Τιμή € 23,25
Αλλαγή 1,53%
Τιμή € 1,22
Αλλαγή 1,24%
Τιμή € 0,414
Αλλαγή 0,98%
Τιμή € 2,24
Αλλαγή 0,90%
Τιμή € 0,46
Αλλαγή 0,77%
Τιμή € 0,644
Αλλαγή 0,62%
Τιμή € 0,97
Αλλαγή 0,62%
Τιμή € 7,08
Αλλαγή 0,28%
Τιμή € 1,842
Αλλαγή 0,11%
Τιμή € 3,38
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,111
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,36
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,86
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,99
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 24
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,54
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,428
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,4385
Αλλαγή -0,11%
Τιμή € 7,79
Αλλαγή -0,13%
Τιμή € 3,092
Αλλαγή -0,26%
Τιμή € 9,71
Αλλαγή -0,31%
Τιμή € 8,38
Αλλαγή -0,36%
Τιμή € 2,3
Αλλαγή -0,43%
Τιμή € 6,67
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 13,43
Αλλαγή -0,52%
Τιμή € 0,188
Αλλαγή -0,53%
Τιμή € 1,77
Αλλαγή -0,56%
Τιμή € 17,3
Αλλαγή -0,57%
Τιμή € 3,046
Αλλαγή -0,59%
Τιμή € 9,95
Αλλαγή -0,60%
Τιμή € 2,859
Αλλαγή -0,66%
Τιμή € 0,887
Αλλαγή -0,67%
Τιμή € 7,3
Αλλαγή -0,68%
Τιμή € 2,09
Αλλαγή -0,71%
Τιμή € 1,03
Αλλαγή -0,77%
Τιμή € 21,52
Αλλαγή -0,83%
Τιμή € 28,25
Αλλαγή -0,84%
Τιμή € 2,13
Αλλαγή -0,93%
Τιμή € 0,34
Αλλαγή -1,16%
Τιμή € 1,275
Αλλαγή -1,92%
Τιμή € 0,232
Αλλαγή -2,52%
Τιμή € 1,205
Αλλαγή -5,12%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων