Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 163 65 44 20 34 Πράξεις 35.818 Αξία € 66,75 εκ
Με πράξεις 129 Όγκος 43.284.455 Χρημ/κή αξία € 59,31 δις
Τιμή € 0,267
Αλλαγή 16,09%
Τιμή € 0,478
Αλλαγή 14,90%
Τιμή € 0,038
Αλλαγή 10,14%
Τιμή € 2,46
Αλλαγή 8,13%
Τιμή € 0,27
Αλλαγή 8,00%
Τιμή € 0,927
Αλλαγή 7,29%
Τιμή € 1,44
Αλλαγή 6,67%
Τιμή € 0,386
Αλλαγή 5,46%
Τιμή € 0,795
Αλλαγή 5,30%
Τιμή € 0,799
Αλλαγή 5,27%
Τιμή € 0,2
Αλλαγή 5,26%
Τιμή € 2,02
Αλλαγή 4,66%
Τιμή € 0,524
Αλλαγή 3,97%
Τιμή € 0,37
Αλλαγή 3,93%
Τιμή € 0,56
Αλλαγή 3,70%
Τιμή € 1,1
Αλλαγή 3,68%
Τιμή € 0,93
Αλλαγή 3,56%
Τιμή € 5,36
Αλλαγή 3,47%
Τιμή € 4,985
Αλλαγή 3,00%
Τιμή € 0,278
Αλλαγή 2,96%
Τιμή € 4,685
Αλλαγή 2,85%
Τιμή € 1,1
Αλλαγή 2,80%
Τιμή € 0,87
Αλλαγή 2,59%
Τιμή € 1,55
Αλλαγή 2,31%
Τιμή € 14,27
Αλλαγή 2,29%
Τιμή € 7,15
Αλλαγή 2,29%
Τιμή € 2,04
Αλλαγή 2,00%
Τιμή € 2,26
Αλλαγή 1,80%
Τιμή € 17
Αλλαγή 1,80%
Τιμή € 2,85
Αλλαγή 1,79%
Τιμή € 0,6
Αλλαγή 1,69%
Τιμή € 0,0251
Αλλαγή 1,62%
Τιμή € 2,01
Αλλαγή 1,52%
Τιμή € 1,37
Αλλαγή 1,48%
Τιμή € 9
Αλλαγή 1,47%
Τιμή € 14
Αλλαγή 1,45%
Τιμή € 0,228
Αλλαγή 1,33%
Τιμή € 1,53
Αλλαγή 1,32%
Τιμή € 7,76
Αλλαγή 1,31%
Τιμή € 0,936
Αλλαγή 1,30%
Τιμή € 1,6
Αλλαγή 1,27%
Τιμή € 11,34
Αλλαγή 1,25%
Τιμή € 9,8
Αλλαγή 1,24%
Τιμή € 8,4
Αλλαγή 1,20%
Τιμή € 1,3
Αλλαγή 1,17%
Τιμή € 2,61
Αλλαγή 1,16%
Τιμή € 0,294
Αλλαγή 1,10%
Τιμή € 4,8
Αλλαγή 1,05%
Τιμή € 12,16
Αλλαγή 1,00%
Τιμή € 2,5
Αλλαγή 0,81%
Τιμή € 1,3
Αλλαγή 0,78%
Τιμή € 2,66
Αλλαγή 0,76%
Τιμή € 22,05
Αλλαγή 0,68%
Τιμή € 1,5
Αλλαγή 0,67%
Τιμή € 1,59
Αλλαγή 0,63%
Τιμή € 16,15
Αλλαγή 0,62%
Τιμή € 0,366
Αλλαγή 0,55%
Τιμή € 2,47
Αλλαγή 0,41%
Τιμή € 0,257
Αλλαγή 0,39%
Τιμή € 27,88
Αλλαγή 0,36%
Τιμή € 1,46
Αλλαγή 0,34%
Τιμή € 1,51
Αλλαγή 0,33%
Τιμή € 0,8
Αλλαγή 0,25%
Τιμή € 16,7
Αλλαγή 0,24%
Τιμή € 7,395
Αλλαγή 0,07%
Τιμή € 27
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,38
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,54
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 23,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,175
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,45
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,635
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,86
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,446
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 10,08
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,65
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,27
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 12,05
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,85
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,19
Αλλαγή -0,16%
Τιμή € 4,4
Αλλαγή -0,23%
Τιμή € 15,44
Αλλαγή -0,26%
Τιμή € 5,66
Αλλαγή -0,35%
Τιμή € 4,085
Αλλαγή -0,37%
Τιμή € 2,22
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 1,98
Αλλαγή -0,50%
Τιμή € 1,765
Αλλαγή -0,56%
Τιμή € 4,68
Αλλαγή -0,64%
Τιμή € 0,467
Αλλαγή -0,64%
Τιμή € 0,775
Αλλαγή -0,64%
Τιμή € 5,66
Αλλαγή -0,70%
Τιμή € 0,412
Αλλαγή -0,72%
Τιμή € 0,47
Αλλαγή -0,84%
Τιμή € 55,5
Αλλαγή -0,89%
Τιμή € 3,6
Αλλαγή -1,10%
Τιμή € 1,78
Αλλαγή -1,11%
Τιμή € 5,04
Αλλαγή -1,18%
Τιμή € 13,5
Αλλαγή -1,24%
Τιμή € 0,304
Αλλαγή -1,30%
Τιμή € 0,227
Αλλαγή -1,30%
Τιμή € 0,074
Αλλαγή -1,33%
Τιμή € 2,805
Αλλαγή -1,41%
Τιμή € 1,29
Αλλαγή -1,53%
Τιμή € 5,86
Αλλαγή -1,68%
Τιμή € 0,99
Αλλαγή -1,98%
Τιμή € 6,4
Αλλαγή -2,29%
Τιμή € 0,296
Αλλαγή -2,31%
Τιμή € 1,055
Αλλαγή -2,31%
Τιμή € 1,005
Αλλαγή -2,43%
Τιμή € 1,16
Αλλαγή -2,52%
Τιμή € 0,174
Αλλαγή -2,79%
Τιμή € 1,36
Αλλαγή -2,86%
Τιμή € 0,19
Αλλαγή -3,06%
Τιμή € 2,18
Αλλαγή -3,11%
Τιμή € 294
Αλλαγή -3,29%
Τιμή € 0,29
Αλλαγή -3,33%
Τιμή € 1,306
Αλλαγή -3,83%
Τιμή € 0,0385
Αλλαγή -6,10%
Τιμή € 0,29
Αλλαγή -6,45%
Τιμή € 0,384
Αλλαγή -14,29%
Τιμή € 1,13
Αλλαγή -19,29%
Τιμή € 0,328
Αλλαγή -19,61%
Τιμή € 0,088
Αλλαγή -20,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων