Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 154 63 38 15 38 Πράξεις 37.312 Αξία € 74,25 εκ
Με πράξεις 116 Όγκος 26.483.541 Χρημ/κή αξία € 63,70 δις
Τιμή € 0,66
Αλλαγή 14,78%
Τιμή € 0,072
Αλλαγή 10,77%
Τιμή € 2,18
Αλλαγή 7,92%
Τιμή € 1,245
Αλλαγή 7,33%
Τιμή € 0,32
Αλλαγή 6,67%
Τιμή € 7,16
Αλλαγή 5,60%
Τιμή € 9,46
Αλλαγή 5,11%
Τιμή € 0,575
Αλλαγή 4,55%
Τιμή € 9,18
Αλλαγή 4,32%
Τιμή € 0,08
Αλλαγή 3,90%
Τιμή € 2,45
Αλλαγή 3,81%
Τιμή € 8,3
Αλλαγή 3,75%
Τιμή € 7
Αλλαγή 3,70%
Τιμή € 1,56
Αλλαγή 3,65%
Τιμή € 0,608
Αλλαγή 3,40%
Τιμή € 3,6
Αλλαγή 3,15%
Τιμή € 1,175
Αλλαγή 3,07%
Τιμή € 0,17
Αλλαγή 3,03%
Τιμή € 6,75
Αλλαγή 2,90%
Τιμή € 0,89
Αλλαγή 2,77%
Τιμή € 1,145
Αλλαγή 2,69%
Τιμή € 0,89
Αλλαγή 2,30%
Τιμή € 0,684
Αλλαγή 2,09%
Τιμή € 20,8
Αλλαγή 1,96%
Τιμή € 6,5
Αλλαγή 1,88%
Τιμή € 1,126
Αλλαγή 1,81%
Τιμή € 0,58
Αλλαγή 1,75%
Τιμή € 0,85
Αλλαγή 1,67%
Τιμή € 0,61
Αλλαγή 1,67%
Τιμή € 3,66
Αλλαγή 1,67%
Τιμή € 0,512
Αλλαγή 1,59%
Τιμή € 0,0269
Αλλαγή 1,51%
Τιμή € 2,02
Αλλαγή 1,51%
Τιμή € 0,404
Αλλαγή 1,51%
Τιμή € 17,47
Αλλαγή 1,39%
Τιμή € 1,095
Αλλαγή 1,39%
Τιμή € 1,48
Αλλαγή 1,37%
Τιμή € 0,9934
Αλλαγή 1,37%
Τιμή € 0,456
Αλλαγή 1,33%
Τιμή € 2,36
Αλλαγή 1,29%
Τιμή € 3,28
Αλλαγή 1,23%
Τιμή € 12,7
Αλλαγή 1,11%
Τιμή € 16,38
Αλλαγή 1,11%
Τιμή € 13,5
Αλλαγή 1,05%
Τιμή € 6,76
Αλλαγή 1,05%
Τιμή € 2,1
Αλλαγή 0,96%
Τιμή € 16,25
Αλλαγή 0,93%
Τιμή € 3,73
Αλλαγή 0,81%
Τιμή € 0,639
Αλλαγή 0,79%
Τιμή € 266
Αλλαγή 0,76%
Τιμή € 1,38
Αλλαγή 0,73%
Τιμή € 0,439
Αλλαγή 0,69%
Τιμή € 4,53
Αλλαγή 0,67%
Τιμή € 15,6
Αλλαγή 0,65%
Τιμή € 5,21
Αλλαγή 0,58%
Τιμή € 1,99
Αλλαγή 0,51%
Τιμή € 2,26
Αλλαγή 0,44%
Τιμή € 7,08
Αλλαγή 0,43%
Τιμή € 25,6
Αλλαγή 0,39%
Τιμή € 15,56
Αλλαγή 0,39%
Τιμή € 0,61
Αλλαγή 0,33%
Τιμή € 3,81
Αλλαγή 0,26%
Τιμή € 4,29
Αλλαγή 0,23%
Τιμή € 0,37
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,35
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,95
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,283
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,54
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,21
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 15,9
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,15
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,02
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,44
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 9,9
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,84
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,6
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 17,12
Αλλαγή -0,12%
Τιμή € 18,04
Αλλαγή -0,17%
Τιμή € 1,16
Αλλαγή -0,17%
Τιμή € 0,558
Αλλαγή -0,18%
Τιμή € 4,67
Αλλαγή -0,21%
Τιμή € 1,688
Αλλαγή -0,24%
Τιμή € 1,72
Αλλαγή -0,29%
Τιμή € 1,675
Αλλαγή -0,30%
Τιμή € 2,93
Αλλαγή -0,51%
Τιμή € 1,616
Αλλαγή -0,61%
Τιμή € 1,14
Αλλαγή -0,87%
Τιμή € 3,98
Αλλαγή -0,87%
Τιμή € 3,4
Αλλαγή -0,87%
Τιμή € 1,04
Αλλαγή -0,95%
Τιμή € 1,9
Αλλαγή -1,04%
Τιμή € 0,811
Αλλαγή -1,10%
Τιμή € 0,87
Αλλαγή -1,14%
Τιμή € 5,03
Αλλαγή -1,18%
Τιμή € 0,41
Αλλαγή -1,20%
Τιμή € 3,22
Αλλαγή -1,23%
Τιμή € 0,32
Αλλαγή -1,23%
Τιμή € 0,22
Αλλαγή -1,35%
Τιμή € 0,69
Αλλαγή -1,43%
Τιμή € 3,2
Αλλαγή -1,54%
Τιμή € 20,53
Αλλαγή -1,58%
Τιμή € 1,865
Αλλαγή -1,58%
Τιμή € 0,565
Αλλαγή -1,74%
Τιμή € 2,19
Αλλαγή -1,79%
Τιμή € 2,18
Αλλαγή -1,80%
Τιμή € 0,525
Αλλαγή -1,87%
Τιμή € 1,95
Αλλαγή -2,01%
Τιμή € 2,48
Αλλαγή -2,36%
Τιμή € 56,5
Αλλαγή -2,59%
Τιμή € 0,099
Αλλαγή -2,94%
Τιμή € 0,32
Αλλαγή -3,03%
Τιμή € 6,18
Αλλαγή -3,29%
Τιμή € 1,584
Αλλαγή -4,35%
Τιμή € 0,45
Αλλαγή -10,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων