Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 174 49 49 11 65 Πράξεις 25.026 Αξία € 44,16 εκ
Με πράξεις 109 Όγκος 25.610.223 Χρημ/κή αξία € 44,73 δις
Τιμή € 1,52
Αλλαγή 19,68%
Τιμή € 0,0765
Αλλαγή 19,53%
Τιμή € 0,022
Αλλαγή 18,92%
Τιμή € 2,98
Αλλαγή 15,50%
Τιμή € 0,1965
Αλλαγή 5,08%
Τιμή € 1,2
Αλλαγή 4,80%
Τιμή € 4,1
Αλλαγή 4,33%
Τιμή € 1,88
Αλλαγή 3,87%
Τιμή € 0,209
Αλλαγή 3,72%
Τιμή € 1,195
Αλλαγή 3,46%
Τιμή € 2,78
Αλλαγή 2,96%
Τιμή € 0,379
Αλλαγή 2,43%
Τιμή € 1,96
Αλλαγή 2,35%
Τιμή € 1,75
Αλλαγή 2,34%
Τιμή € 0,669
Αλλαγή 2,29%
Τιμή € 8,64
Αλλαγή 1,77%
Τιμή € 2,34
Αλλαγή 1,74%
Τιμή € 10,58
Αλλαγή 1,73%
Τιμή € 0,375
Αλλαγή 1,63%
Τιμή € 0,904
Αλλαγή 1,57%
Τιμή € 0,272
Αλλαγή 1,49%
Τιμή € 3,985
Αλλαγή 1,40%
Τιμή € 0,235
Αλλαγή 1,29%
Τιμή € 7,47
Αλλαγή 1,22%
Τιμή € 0,91
Αλλαγή 1,11%
Τιμή € 8,25
Αλλαγή 1,10%
Τιμή € 6,1
Αλλαγή 0,99%
Τιμή € 1,02
Αλλαγή 0,99%
Τιμή € 1,898
Αλλαγή 0,96%
Τιμή € 3,18
Αλλαγή 0,95%
Τιμή € 0,898
Αλλαγή 0,90%
Τιμή € 3,81
Αλλαγή 0,79%
Τιμή € 1,29
Αλλαγή 0,78%
Τιμή € 0,26
Αλλαγή 0,78%
Τιμή € 1,38
Αλλαγή 0,73%
Τιμή € 0,286
Αλλαγή 0,70%
Τιμή € 0,29
Αλλαγή 0,69%
Τιμή € 3,62
Αλλαγή 0,67%
Τιμή € 0,49
Αλλαγή 0,62%
Τιμή € 0,848
Αλλαγή 0,47%
Τιμή € 2,35
Αλλαγή 0,43%
Τιμή € 0,472
Αλλαγή 0,43%
Τιμή € 12,79
Αλλαγή 0,39%
Τιμή € 16,96
Αλλαγή 0,35%
Τιμή € 6,22
Αλλαγή 0,32%
Τιμή € 6,91
Αλλαγή 0,29%
Τιμή € 7,58
Αλλαγή 0,26%
Τιμή € 1,12
Αλλαγή 0,18%
Τιμή € 9,98
Αλλαγή 0,10%
Τιμή € 0,834
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,89
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,0885
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,26
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,93
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,59
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,109
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,16
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,85
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,38
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 12,86
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,29
Αλλαγή -0,39%
Τιμή € 0,201
Αλλαγή -0,49%
Τιμή € 0,704
Αλλαγή -0,56%
Τιμή € 0,696
Αλλαγή -0,57%
Τιμή € 5,94
Αλλαγή -0,67%
Τιμή € 6,65
Αλλαγή -0,75%
Τιμή € 1,32
Αλλαγή -0,75%
Τιμή € 260
Αλλαγή -0,76%
Τιμή € 6,4
Αλλαγή -0,78%
Τιμή € 1,071
Αλλαγή -0,83%
Τιμή € 0,56
Αλλαγή -0,89%
Τιμή € 4,46
Αλλαγή -0,89%
Τιμή € 1,62
Αλλαγή -0,92%
Τιμή € 22,54
Αλλαγή -0,92%
Τιμή € 21,4
Αλλαγή -0,93%
Τιμή € 0,399
Αλλαγή -0,99%
Τιμή € 0,91
Αλλαγή -1,09%
Τιμή € 7,8
Αλλαγή -1,27%
Τιμή € 0,4185
Αλλαγή -1,30%
Τιμή € 0,681
Αλλαγή -1,30%
Τιμή € 3,44
Αλλαγή -1,43%
Τιμή € 0,665
Αλλαγή -1,48%
Τιμή € 5,84
Αλλαγή -1,85%
Τιμή € 1,28
Αλλαγή -1,92%
Τιμή € 0,498
Αλλαγή -1,97%
Τιμή € 0,6312
Αλλαγή -1,99%
Τιμή € 0,235
Αλλαγή -2,08%
Τιμή € 4,7
Αλλαγή -2,29%
Τιμή € 0,84
Αλλαγή -2,33%
Τιμή € 16,2
Αλλαγή -2,41%
Τιμή € 1,2215
Αλλαγή -2,75%
Τιμή € 11,81
Αλλαγή -2,88%
Τιμή € 0,232
Αλλαγή -3,33%
Τιμή € 1,5
Αλλαγή -3,60%
Τιμή € 0,0572
Αλλαγή -3,70%
Τιμή € 0,2
Αλλαγή -3,85%
Τιμή € 0,47
Αλλαγή -4,08%
Τιμή € 13,75
Αλλαγή -4,84%
Τιμή € 1,335
Αλλαγή -4,85%
Τιμή € 1,782
Αλλαγή -5,11%
Τιμή € 6,15
Αλλαγή -5,38%
Τιμή € 4,15
Αλλαγή -5,68%
Τιμή € 0,12
Αλλαγή -9,09%
Τιμή € 0,308
Αλλαγή -9,41%
Τιμή € 0,037
Αλλαγή -9,76%
Τιμή € 0,387
Αλλαγή -10,00%
Τιμή € 0,156
Αλλαγή -19,59%
Τιμή € 0,89
Αλλαγή -19,82%
Τιμή € 0,109
Αλλαγή -19,85%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων