Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 175 64 45 18 48 Πράξεις 23.878 Αξία € 49,24 εκ
Με πράξεις 127 Όγκος 20.714.357 Χρημ/κή αξία € 63,26 δις
Τιμή € 0,141
Αλλαγή 17,50%
Τιμή € 0,665
Αλλαγή 9,92%
Τιμή € 2,14
Αλλαγή 8,63%
Τιμή € 0,28
Αλλαγή 8,53%
Τιμή € 9,65
Αλλαγή 8,43%
Τιμή € 0,44
Αλλαγή 7,32%
Τιμή € 0,43
Αλλαγή 6,97%
Τιμή € 0,246
Αλλαγή 6,96%
Τιμή € 2,38
Αλλαγή 5,31%
Τιμή € 0,9
Αλλαγή 5,26%
Τιμή € 0,442
Αλλαγή 5,24%
Τιμή € 0,3995
Αλλαγή 5,13%
Τιμή € 1,1
Αλλαγή 4,76%
Τιμή € 2,72
Αλλαγή 4,62%
Τιμή € 2,1
Αλλαγή 3,96%
Τιμή € 8,94
Αλλαγή 3,23%
Τιμή € 57,8
Αλλαγή 3,21%
Τιμή € 6,5
Αλλαγή 3,17%
Τιμή € 0,902
Αλλαγή 3,09%
Τιμή € 0,268
Αλλαγή 3,08%
Τιμή € 0,924
Αλλαγή 2,67%
Τιμή € 0,78
Αλλαγή 2,63%
Τιμή € 19,18
Αλλαγή 2,62%
Τιμή € 0,835
Αλλαγή 2,45%
Τιμή € 0,174
Αλλαγή 2,35%
Τιμή € 10,33
Αλλαγή 2,28%
Τιμή € 1,8
Αλλαγή 2,16%
Τιμή € 0,48
Αλλαγή 2,13%
Τιμή € 4,94
Αλλαγή 2,07%
Τιμή € 300
Αλλαγή 2,04%
Τιμή € 1,7
Αλλαγή 1,80%
Τιμή € 3,5
Αλλαγή 1,74%
Τιμή € 8,95
Αλλαγή 1,70%
Τιμή € 1,21
Αλλαγή 1,68%
Τιμή € 1,29
Αλλαγή 1,57%
Τιμή € 0,66
Αλλαγή 1,54%
Τιμή € 1,325
Αλλαγή 1,53%
Τιμή € 1,902
Αλλαγή 1,49%
Τιμή € 2,83
Αλλαγή 1,43%
Τιμή € 3,65
Αλλαγή 1,39%
Τιμή € 0,1084
Αλλαγή 1,31%
Τιμή € 8,5
Αλλαγή 1,07%
Τιμή € 10,2
Αλλαγή 0,99%
Τιμή € 1,12
Αλλαγή 0,90%
Τιμή € 1,695
Αλλαγή 0,89%
Τιμή € 23
Αλλαγή 0,88%
Τιμή € 0,49
Αλλαγή 0,82%
Τιμή € 1,47
Αλλαγή 0,82%
Τιμή € 6,95
Αλλαγή 0,72%
Τιμή € 14,1
Αλλαγή 0,71%
Τιμή € 32,7
Αλλαγή 0,71%
Τιμή € 1,485
Αλλαγή 0,68%
Τιμή € 3,026
Αλλαγή 0,67%
Τιμή € 1,69
Αλλαγή 0,60%
Τιμή € 3,88
Αλλαγή 0,52%
Τιμή € 7,9
Αλλαγή 0,51%
Τιμή € 2,09
Αλλαγή 0,48%
Τιμή € 0,45
Αλλαγή 0,45%
Τιμή € 1,818
Αλλαγή 0,33%
Τιμή € 0,381
Αλλαγή 0,26%
Τιμή € 0,438
Αλλαγή 0,23%
Τιμή € 2,475
Αλλαγή 0,20%
Τιμή € 3,288
Αλλαγή 0,12%
Τιμή € 11,45
Αλλαγή 0,09%
Τιμή € 26,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,02
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,26
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,81
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,96
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,15
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,28
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,25
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,23
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,24
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 15,1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8,26
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 13,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 27
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,87
Αλλαγή -0,05%
Τιμή € 20,5
Αλλαγή -0,10%
Τιμή € 8,27
Αλλαγή -0,12%
Τιμή € 7,49
Αλλαγή -0,13%
Τιμή € 4,78
Αλλαγή -0,21%
Τιμή € 19,02
Αλλαγή -0,21%
Τιμή € 0,417
Αλλαγή -0,24%
Τιμή € 3,95
Αλλαγή -0,25%
Τιμή € 8,4
Αλλαγή -0,36%
Τιμή € 2,39
Αλλαγή -0,42%
Τιμή € 0,92
Αλλαγή -0,54%
Τιμή € 1,8
Αλλαγή -0,55%
Τιμή € 0,79
Αλλαγή -0,63%
Τιμή € 4,222
Αλλαγή -0,66%
Τιμή € 7,25
Αλλαγή -0,68%
Τιμή € 1,42
Αλλαγή -0,70%
Τιμή € 5,16
Αλλαγή -0,77%
Τιμή € 1,26
Αλλαγή -0,79%
Τιμή € 1,15
Αλλαγή -0,86%
Τιμή € 1,43
Αλλαγή -0,97%
Τιμή € 5,78
Αλλαγή -1,03%
Τιμή € 1,48
Αλλαγή -1,33%
Τιμή € 0,22
Αλλαγή -1,35%
Τιμή € 0,42
Αλλαγή -1,41%
Τιμή € 1,182
Αλλαγή -1,50%
Τιμή € 4,78
Αλλαγή -1,65%
Τιμή € 0,58
Αλλαγή -1,69%
Τιμή € 0,228
Αλλαγή -1,72%
Τιμή € 0,45
Αλλαγή -1,75%
Τιμή € 1,39
Αλλαγή -2,11%
Τιμή € 1,81
Αλλαγή -2,16%
Τιμή € 7,76
Αλλαγή -2,27%
Τιμή € 4
Αλλαγή -2,44%
Τιμή € 0,769
Αλλαγή -2,53%
Τιμή € 0,64
Αλλαγή -3,03%
Τιμή € 1,35
Αλλαγή -3,57%
Τιμή € 7,7
Αλλαγή -3,75%
Τιμή € 0,171
Αλλαγή -5,00%
Τιμή € 0,226
Αλλαγή -5,83%
Τιμή € 0,048
Αλλαγή -7,69%
Τιμή € 0,198
Αλλαγή -10,00%
Τιμή € 0,06
Αλλαγή -10,45%
Τιμή € 0,019
Αλλαγή -17,39%
Τιμή € 0,0465
Αλλαγή -17,70%
Τιμή € 0,216
Αλλαγή -19,40%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων