Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 176 40 20 13 103 Πράξεις 1.401 Αξία € 1,91 εκ
Με πράξεις 73 Όγκος 751.297 Χρημ/κή αξία € 57,48 δις
Τιμή € 1,24
Αλλαγή 10,71%
Τιμή € 0,348
Αλλαγή 8,75%
Τιμή € 0,75
Αλλαγή 5,63%
Τιμή € 0,806
Αλλαγή 2,81%
Τιμή € 0,33
Αλλαγή 2,80%
Τιμή € 0,426
Αλλαγή 2,40%
Τιμή € 2,845
Αλλαγή 2,15%
Τιμή € 2,04
Αλλαγή 2,00%
Τιμή € 0,997
Αλλαγή 1,94%
Τιμή € 1,446
Αλλαγή 1,83%
Τιμή € 1,865
Αλλαγή 1,63%
Τιμή € 1,28
Αλλαγή 1,59%
Τιμή € 1
Αλλαγή 1,52%
Τιμή € 5,4
Αλλαγή 1,50%
Τιμή € 1,77
Αλλαγή 1,43%
Τιμή € 1,78
Αλλαγή 1,37%
Τιμή € 29,15
Αλλαγή 1,32%
Τιμή € 0,1082
Αλλαγή 1,31%
Τιμή € 1,35
Αλλαγή 1,20%
Τιμή € 18,2
Αλλαγή 1,11%
Τιμή € 0,385
Αλλαγή 1,05%
Τιμή € 3,94
Αλλαγή 1,03%
Τιμή € 4,495
Αλλαγή 1,01%
Τιμή € 2,07
Αλλαγή 0,98%
Τιμή € 7,31
Αλλαγή 0,83%
Τιμή € 0,4285
Αλλαγή 0,82%
Τιμή € 5
Αλλαγή 0,81%
Τιμή € 7,99
Αλλαγή 0,63%
Τιμή € 9,595
Αλλαγή 0,58%
Τιμή € 9,755
Αλλαγή 0,57%
Τιμή € 5,35
Αλλαγή 0,56%
Τιμή € 7,2
Αλλαγή 0,56%
Τιμή € 2,28
Αλλαγή 0,44%
Τιμή € 7,34
Αλλαγή 0,41%
Τιμή € 1,345
Αλλαγή 0,37%
Τιμή € 2,766
Αλλαγή 0,36%
Τιμή € 0,662
Αλλαγή 0,30%
Τιμή € 22,5
Αλλαγή 0,22%
Τιμή € 4,8
Αλλαγή 0,21%
Τιμή € 7,93
Αλλαγή 0,13%
Τιμή € 0,52
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,1905
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,78
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 19,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,252
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,55
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,73
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,42
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,9
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,99
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,786
Αλλαγή -0,11%
Τιμή € 1,715
Αλλαγή -0,17%
Τιμή € 7,76
Αλλαγή -0,26%
Τιμή € 3,665
Αλλαγή -0,27%
Τιμή € 13,23
Αλλαγή -0,38%
Τιμή € 20,96
Αλλαγή -0,38%
Τιμή € 6,57
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 0,879
Αλλαγή -0,57%
Τιμή € 3,46
Αλλαγή -0,57%
Τιμή € 1,555
Αλλαγή -0,64%
Τιμή € 17,21
Αλλαγή -0,81%
Τιμή € 8,31
Αλλαγή -0,84%
Τιμή € 3,04
Αλλαγή -0,98%
Τιμή € 0,231
Αλλαγή -1,28%
Τιμή € 0,902
Αλλαγή -1,42%
Τιμή € 0,32
Αλλαγή -1,84%
Τιμή € 1,4
Αλλαγή -2,10%
Τιμή € 1,49
Αλλαγή -2,61%
Τιμή € 3,78
Αλλαγή -5,50%
Τιμή € 0,56
Αλλαγή -5,88%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων