Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 171 62 36 13 60 Πράξεις 19.634 Αξία € 23,85 εκ
Με πράξεις 111 Όγκος 17.912.658 Χρημ/κή αξία € 44,25 δις
Τιμή € 0,3
Αλλαγή 17,19%
Τιμή € 1,27
Αλλαγή 15,66%
Τιμή € 0,364
Αλλαγή 13,04%
Τιμή € 2,785
Αλλαγή 11,40%
Τιμή € 14,3
Αλλαγή 10,00%
Τιμή € 0,31
Αλλαγή 8,39%
Τιμή € 2,35
Αλλαγή 7,80%
Τιμή € 1,394
Αλλαγή 7,23%
Τιμή € 1,487
Αλλαγή 6,59%
Τιμή € 0,38
Αλλαγή 5,56%
Τιμή € 0,433
Αλλαγή 5,48%
Τιμή € 2,33
Αλλαγή 5,43%
Τιμή € 47,7
Αλλαγή 5,30%
Τιμή € 1,3
Αλλαγή 5,26%
Τιμή € 1,21
Αλλαγή 5,22%
Τιμή € 1,48
Αλλαγή 4,96%
Τιμή € 0,256
Αλλαγή 4,92%
Τιμή € 4,5
Αλλαγή 4,65%
Τιμή € 1,145
Αλλαγή 4,09%
Τιμή € 22,2
Αλλαγή 3,74%
Τιμή € 3,92
Αλλαγή 3,70%
Τιμή € 0,548
Αλλαγή 3,40%
Τιμή € 2,555
Αλλαγή 3,23%
Τιμή € 2
Αλλαγή 3,09%
Τιμή € 0,34
Αλλαγή 3,03%
Τιμή € 3,95
Αλλαγή 2,86%
Τιμή € 6,08
Αλλαγή 2,70%
Τιμή € 262
Αλλαγή 2,34%
Τιμή € 0,225
Αλλαγή 2,27%
Τιμή € 10,26
Αλλαγή 2,09%
Τιμή € 1,1025
Αλλαγή 2,08%
Τιμή € 8,7
Αλλαγή 1,87%
Τιμή € 0,218
Αλλαγή 1,87%
Τιμή € 6,24
Αλλαγή 1,79%
Τιμή € 0,342
Αλλαγή 1,79%
Τιμή € 21,68
Αλλαγή 1,78%
Τιμή € 0,93
Αλλαγή 1,75%
Τιμή € 9,315
Αλλαγή 1,64%
Τιμή € 4,665
Αλλαγή 1,63%
Τιμή € 1,35
Αλλαγή 1,50%
Τιμή € 1,46
Αλλαγή 1,39%
Τιμή € 0,375
Αλλαγή 1,35%
Τιμή € 0,1684
Αλλαγή 1,32%
Τιμή € 11,2
Αλλαγή 1,27%
Τιμή € 13,16
Αλλαγή 1,23%
Τιμή € 0,3
Αλλαγή 1,01%
Τιμή € 12,43
Αλλαγή 0,97%
Τιμή € 2,2
Αλλαγή 0,92%
Τιμή € 0,1715
Αλλαγή 0,88%
Τιμή € 6
Αλλαγή 0,84%
Τιμή € 0,48
Αλλαγή 0,84%
Τιμή € 8,16
Αλλαγή 0,74%
Τιμή € 1,072
Αλλαγή 0,66%
Τιμή € 0,8
Αλλαγή 0,63%
Τιμή € 1,69
Αλλαγή 0,60%
Τιμή € 6,7
Αλλαγή 0,45%
Τιμή € 2,355
Αλλαγή 0,43%
Τιμή € 2,83
Αλλαγή 0,35%
Τιμή € 0,8
Αλλαγή 0,25%
Τιμή € 16,74
Αλλαγή 0,24%
Τιμή € 5,54
Αλλαγή 0,18%
Τιμή € 1,41
Αλλαγή 0,14%
Τιμή € 1,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,758
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,35
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,712
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,242
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,151
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,47
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,9
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,85
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 21
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,834
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,9
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,09
Αλλαγή -0,32%
Τιμή € 11,36
Αλλαγή -0,35%
Τιμή € 1,265
Αλλαγή -0,39%
Τιμή € 14,93
Αλλαγή -0,47%
Τιμή € 1,79
Αλλαγή -0,56%
Τιμή € 1,65
Αλλαγή -0,60%
Τιμή € 0,5148
Αλλαγή -0,62%
Τιμή € 0,3749
Αλλαγή -0,64%
Τιμή € 1,51
Αλλαγή -0,66%
Τιμή € 2,68
Αλλαγή -0,74%
Τιμή € 0,51
Αλλαγή -0,78%
Τιμή € 4,68
Αλλαγή -0,85%
Τιμή € 5,035
Αλλαγή -0,89%
Τιμή € 0,862
Αλλαγή -0,92%
Τιμή € 0,61
Αλλαγή -0,97%
Τιμή € 0,505
Αλλαγή -0,98%
Τιμή € 3,92
Αλλαγή -1,01%
Τιμή € 0,87
Αλλαγή -1,14%
Τιμή € 0,498
Αλλαγή -1,39%
Τιμή € 3,845
Αλλαγή -1,41%
Τιμή € 0,069
Αλλαγή -1,43%
Τιμή € 2,72
Αλλαγή -1,45%
Τιμή € 8,32
Αλλαγή -2,12%
Τιμή € 1,33
Αλλαγή -2,56%
Τιμή € 0,11
Αλλαγή -2,65%
Τιμή € 0,775
Αλλαγή -2,76%
Τιμή € 0,211
Αλλαγή -2,77%
Τιμή € 0,269
Αλλαγή -3,58%
Τιμή € 2,98
Αλλαγή -3,87%
Τιμή € 0,92
Αλλαγή -3,97%
Τιμή € 0,0228
Αλλαγή -5,00%
Τιμή € 4,25
Αλλαγή -6,80%
Τιμή € 0,1695
Αλλαγή -14,82%
Τιμή € 0,11
Αλλαγή -19,12%
Τιμή € 0,37
Αλλαγή -19,57%
Τιμή € 0,068
Αλλαγή -20,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων