Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 176 41 56 22 57 Πράξεις 22.252 Αξία € 35,56 εκ
Με πράξεις 119 Όγκος 13.169.178 Χρημ/κή αξία € 59,13 δις
Τιμή € 1,67
Αλλαγή 21,01%
Τιμή € 0,42
Αλλαγή 15,38%
Τιμή € 0,147
Αλλαγή 14,84%
Τιμή € 0,144
Αλλαγή 9,92%
Τιμή € 1,62
Αλλαγή 8,36%
Τιμή € 0,66
Αλλαγή 8,20%
Τιμή € 1,01
Αλλαγή 5,21%
Τιμή € 1,7
Αλλαγή 4,94%
Τιμή € 5,06
Αλλαγή 3,27%
Τιμή € 280
Αλλαγή 2,94%
Τιμή € 0,112
Αλλαγή 2,75%
Τιμή € 0,61
Αλλαγή 2,52%
Τιμή € 53
Αλλαγή 2,32%
Τιμή € 1,35
Αλλαγή 2,27%
Τιμή € 3,17
Αλλαγή 2,19%
Τιμή € 2,04
Αλλαγή 2,00%
Τιμή € 4,94
Αλλαγή 1,65%
Τιμή € 13,3
Αλλαγή 1,53%
Τιμή € 3,091
Αλλαγή 1,28%
Τιμή € 7,73
Αλλαγή 1,18%
Τιμή € 2,205
Αλλαγή 1,15%
Τιμή € 0,381
Αλλαγή 1,06%
Τιμή € 1,97
Αλλαγή 1,03%
Τιμή € 20
Αλλαγή 1,01%
Τιμή € 10,1
Αλλαγή 1,00%
Τιμή € 13,5
Αλλαγή 0,97%
Τιμή € 7,16
Αλλαγή 0,85%
Τιμή € 3,65
Αλλαγή 0,83%
Τιμή € 5,26
Αλλαγή 0,77%
Τιμή € 1,42
Αλλαγή 0,71%
Τιμή € 3,44
Αλλαγή 0,58%
Τιμή € 0,39
Αλλαγή 0,52%
Τιμή € 3,158
Αλλαγή 0,51%
Τιμή € 2,35
Αλλαγή 0,43%
Τιμή € 9,825
Αλλαγή 0,41%
Τιμή € 1,754
Αλλαγή 0,34%
Τιμή € 1,675
Αλλαγή 0,30%
Τιμή € 22,85
Αλλαγή 0,22%
Τιμή € 9,9
Αλλαγή 0,20%
Τιμή € 1
Αλλαγή 0,20%
Τιμή € 21,7
Αλλαγή 0,09%
Τιμή € 0,474
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,75
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,48
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 18,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,08
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,16
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,95
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,286
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 24,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,265
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,53
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8,05
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,86
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,185
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,96
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,92
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 18,6
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,05
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8,26
Αλλαγή -0,12%
Τιμή € 4,96
Αλλαγή -0,20%
Τιμή € 0,969
Αλλαγή -0,21%
Τιμή € 0,924
Αλλαγή -0,22%
Τιμή € 8,1
Αλλαγή -0,25%
Τιμή € 0,78
Αλλαγή -0,26%
Τιμή € 1,915
Αλλαγή -0,26%
Τιμή € 7,12
Αλλαγή -0,28%
Τιμή € 1,45
Αλλαγή -0,34%
Τιμή € 0,3985
Αλλαγή -0,38%
Τιμή € 0,1006
Αλλαγή -0,40%
Τιμή € 7,42
Αλλαγή -0,40%
Τιμή € 0,239
Αλλαγή -0,42%
Τιμή € 28,55
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 0,2
Αλλαγή -0,50%
Τιμή € 0,399
Αλλαγή -0,50%
Τιμή € 5,52
Αλλαγή -0,54%
Τιμή € 7,31
Αλλαγή -0,54%
Τιμή € 1,8
Αλλαγή -0,55%
Τιμή € 1,78
Αλλαγή -0,56%
Τιμή € 14
Αλλαγή -0,57%
Τιμή € 1,35
Αλλαγή -0,59%
Τιμή € 0,78
Αλλαγή -0,64%
Τιμή € 2,96
Αλλαγή -0,67%
Τιμή € 6,7
Αλλαγή -0,74%
Τιμή € 1,032
Αλλαγή -0,77%
Τιμή € 0,4415
Αλλαγή -0,79%
Τιμή € 8,58
Αλλαγή -0,81%
Τιμή € 1,675
Αλλαγή -0,89%
Τιμή € 0,876
Αλλαγή -0,91%
Τιμή € 3,73
Αλλαγή -1,06%
Τιμή € 0,93
Αλλαγή -1,06%
Τιμή € 0,711
Αλλαγή -1,25%
Τιμή € 1,175
Αλλαγή -1,26%
Τιμή € 1,785
Αλλαγή -1,38%
Τιμή € 26,4
Αλλαγή -1,49%
Τιμή € 0,197
Αλλαγή -1,50%
Τιμή € 2,22
Αλλαγή -1,77%
Τιμή € 0,338
Αλλαγή -2,31%
Τιμή € 6,85
Αλλαγή -2,84%
Τιμή € 0,204
Αλλαγή -2,86%
Τιμή € 0,67
Αλλαγή -2,90%
Τιμή € 0,0475
Αλλαγή -3,06%
Τιμή € 0,75
Αλλαγή -3,23%
Τιμή € 0,29
Αλλαγή -3,33%
Τιμή € 0,278
Αλλαγή -3,47%
Τιμή € 0,055
Αλλαγή -4,35%
Τιμή € 1,02
Αλλαγή -4,67%
Τιμή € 0,47
Αλλαγή -4,86%
Τιμή € 0,055
Αλλαγή -5,98%
Τιμή € 0,171
Αλλαγή -8,56%
Τιμή € 0,444
Αλλαγή -8,64%
Τιμή € 0,173
Αλλαγή -8,95%
Τιμή € 0,18
Αλλαγή -10,89%
Τιμή € 0,0285
Αλλαγή -19,72%
Τιμή € 0,064
Αλλαγή -20,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων