Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 152 62 13 12 65 Πράξεις 6.319 Αξία € 12,75 εκ
Με πράξεις 87 Όγκος 5.621.938 Χρημ/κή αξία € 72,71 δις
Τιμή € 0,805
Αλλαγή 7,33%
Τιμή € 2,04
Αλλαγή 4,62%
Τιμή € 6,58
Αλλαγή 4,44%
Τιμή € 0,78
Αλλαγή 4,00%
Τιμή € 0,614
Αλλαγή 3,89%
Τιμή € 6,72
Αλλαγή 3,23%
Τιμή € 4,22
Αλλαγή 3,18%
Τιμή € 7,42
Αλλαγή 3,06%
Τιμή € 0,4
Αλλαγή 2,56%
Τιμή € 1,31
Αλλαγή 2,34%
Τιμή € 21,94
Αλλαγή 2,24%
Τιμή € 25,25
Αλλαγή 2,23%
Τιμή € 50
Αλλαγή 2,04%
Τιμή € 1,602
Αλλαγή 2,04%
Τιμή € 2,85
Αλλαγή 1,97%
Τιμή € 1,98
Αλλαγή 1,93%
Τιμή € 1,121
Αλλαγή 1,91%
Τιμή € 0,576
Αλλαγή 1,59%
Τιμή € 3,85
Αλλαγή 1,58%
Τιμή € 0,257
Αλλαγή 1,58%
Τιμή € 16,7
Αλλαγή 1,52%
Τιμή € 2,05
Αλλαγή 1,49%
Τιμή € 7,56
Αλλαγή 1,34%
Τιμή € 1,14
Αλλαγή 1,33%
Τιμή € 2,28
Αλλαγή 1,33%
Τιμή € 1,71
Αλλαγή 1,30%
Τιμή € 320
Αλλαγή 1,27%
Τιμή € 4,065
Αλλαγή 1,25%
Τιμή € 1
Αλλαγή 1,21%
Τιμή € 4,466
Αλλαγή 1,18%
Τιμή € 19,08
Αλλαγή 1,17%
Τιμή € 13
Αλλαγή 1,09%
Τιμή € 1,405
Αλλαγή 1,08%
Τιμή € 1,9
Αλλαγή 1,06%
Τιμή € 0,77
Αλλαγή 1,05%
Τιμή € 3,525
Αλλαγή 1,00%
Τιμή € 0,61
Αλλαγή 0,99%
Τιμή € 7,645
Αλλαγή 0,99%
Τιμή € 1,2265
Αλλαγή 0,95%
Τιμή € 6,74
Αλλαγή 0,90%
Τιμή € 1,8
Αλλαγή 0,90%
Τιμή € 5,63
Αλλαγή 0,90%
Τιμή € 2,27
Αλλαγή 0,89%
Τιμή € 0,912
Αλλαγή 0,89%
Τιμή € 1,145
Αλλαγή 0,88%
Τιμή € 2,62
Αλλαγή 0,77%
Τιμή € 1,612
Αλλαγή 0,75%
Τιμή € 25,46
Αλλαγή 0,71%
Τιμή € 2,94
Αλλαγή 0,68%
Τιμή € 3,64
Αλλαγή 0,55%
Τιμή € 5,02
Αλλαγή 0,50%
Τιμή € 12,14
Αλλαγή 0,50%
Τιμή € 6,53
Αλλαγή 0,46%
Τιμή € 2,3
Αλλαγή 0,44%
Τιμή € 3,915
Αλλαγή 0,38%
Τιμή € 6,36
Αλλαγή 0,32%
Τιμή € 19,34
Αλλαγή 0,31%
Τιμή € 7,37
Αλλαγή 0,27%
Τιμή € 15,04
Αλλαγή 0,27%
Τιμή € 1,96
Αλλαγή 0,26%
Τιμή € 4
Αλλαγή 0,25%
Τιμή € 19,31
Αλλαγή 0,05%
Τιμή € 12
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,04
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,6
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,76
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,54
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,19
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 13,34
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,217
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,95
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,35
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 11,75
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,996
Αλλαγή -0,20%
Τιμή € 2,1
Αλλαγή -0,24%
Τιμή € 0,412
Αλλαγή -0,24%
Τιμή € 0,321
Αλλαγή -0,31%
Τιμή € 1,52
Αλλαγή -0,33%
Τιμή € 2,38
Αλλαγή -0,42%
Τιμή € 14,2
Αλλαγή -0,42%
Τιμή € 11
Αλλαγή -0,72%
Τιμή € 3,91
Αλλαγή -0,76%
Τιμή € 2,07
Αλλαγή -0,96%
Τιμή € 0,52
Αλλαγή -1,52%
Τιμή € 0,568
Αλλαγή -1,73%
Τιμή € 5,05
Αλλαγή -1,94%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων