Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 162 49 35 14 64 Πράξεις 4.529 Αξία € 7,39 εκ
Με πράξεις 98 Όγκος 3.069.290 Χρημ/κή αξία € 63,87 δις
Τιμή € 9,4
Αλλαγή 29,66%
Τιμή € 0,32
Αλλαγή 9,59%
Τιμή € 0,22
Αλλαγή 6,80%
Τιμή € 0,65
Αλλαγή 4,84%
Τιμή € 0,344
Αλλαγή 4,24%
Τιμή € 0,2
Αλλαγή 4,17%
Τιμή € 8,95
Αλλαγή 4,07%
Τιμή € 1,81
Αλλαγή 3,72%
Τιμή € 0,4
Αλλαγή 3,09%
Τιμή € 0,267
Αλλαγή 2,69%
Τιμή € 2,28
Αλλαγή 2,24%
Τιμή € 1,38
Αλλαγή 2,22%
Τιμή € 2,15
Αλλαγή 1,90%
Τιμή € 3,28
Αλλαγή 1,86%
Τιμή € 0,925
Αλλαγή 1,65%
Τιμή € 1,674
Αλλαγή 1,45%
Τιμή € 1,05
Αλλαγή 1,45%
Τιμή € 28,2
Αλλαγή 1,44%
Τιμή € 1,08
Αλλαγή 1,41%
Τιμή € 0,738
Αλλαγή 1,37%
Τιμή € 8,86
Αλλαγή 1,37%
Τιμή € 4,61
Αλλαγή 1,32%
Τιμή € 1,57
Αλλαγή 1,29%
Τιμή € 0,486
Αλλαγή 1,25%
Τιμή € 4,5
Αλλαγή 1,12%
Τιμή € 0,75
Αλλαγή 1,08%
Τιμή € 0,47
Αλλαγή 1,08%
Τιμή € 1,98
Αλλαγή 1,02%
Τιμή € 1,1455
Αλλαγή 0,93%
Τιμή € 2,34
Αλλαγή 0,86%
Τιμή € 8,72
Αλλαγή 0,81%
Τιμή € 1,35
Αλλαγή 0,75%
Τιμή € 1,63
Αλλαγή 0,74%
Τιμή € 4,14
Αλλαγή 0,73%
Τιμή € 28,6
Αλλαγή 0,70%
Τιμή € 12,97
Αλλαγή 0,70%
Τιμή € 0,584
Αλλαγή 0,69%
Τιμή € 4,56
Αλλαγή 0,66%
Τιμή € 0,499
Αλλαγή 0,60%
Τιμή € 2,01
Αλλαγή 0,50%
Τιμή € 13,94
Αλλαγή 0,43%
Τιμή € 14,35
Αλλαγή 0,35%
Τιμή € 6,3
Αλλαγή 0,32%
Τιμή € 7,94
Αλλαγή 0,25%
Τιμή € 8,22
Αλλαγή 0,24%
Τιμή € 31,12
Αλλαγή 0,23%
Τιμή € 19,86
Αλλαγή 0,20%
Τιμή € 1,523
Αλλαγή 0,20%
Τιμή € 2,54
Αλλαγή 0,20%
Τιμή € 1,08
Αλλαγή 0,19%
Τιμή € 0,024
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,498
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,85
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 302
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 15,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 11,94
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,18
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,68
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,83
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 16,6
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,14
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,645
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,215
Αλλαγή -0,12%
Τιμή € 0,8582
Αλλαγή -0,21%
Τιμή € 0,472
Αλλαγή -0,21%
Τιμή € 3,59
Αλλαγή -0,28%
Τιμή € 14,59
Αλλαγή -0,34%
Τιμή € 5,76
Αλλαγή -0,35%
Τιμή € 5,06
Αλλαγή -0,39%
Τιμή € 8,86
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 2,11
Αλλαγή -0,47%
Τιμή € 0,85
Αλλαγή -0,58%
Τιμή € 1,489
Αλλαγή -0,60%
Τιμή € 6,59
Αλλαγή -0,60%
Τιμή € 15,435
Αλλαγή -0,68%
Τιμή € 9,075
Αλλαγή -0,71%
Τιμή € 0,414
Αλλαγή -0,72%
Τιμή € 9,61
Αλλαγή -0,72%
Τιμή € 2,585
Αλλαγή -0,77%
Τιμή € 0,125
Αλλαγή -0,79%
Τιμή € 1,76
Αλλαγή -1,12%
Τιμή € 3,45
Αλλαγή -1,15%
Τιμή € 6,9
Αλλαγή -1,15%
Τιμή € 5,14
Αλλαγή -1,15%
Τιμή € 7,6
Αλλαγή -1,17%
Τιμή € 1,65
Αλλαγή -1,20%
Τιμή € 1,48
Αλλαγή -1,33%
Τιμή € 2,09
Αλλαγή -1,42%
Τιμή € 0,924
Αλλαγή -1,70%
Τιμή € 0,165
Αλλαγή -1,79%
Τιμή € 15,22
Αλλαγή -1,81%
Τιμή € 2,45
Αλλαγή -2,00%
Τιμή € 0,38
Αλλαγή -3,06%
Τιμή € 1,93
Αλλαγή -3,50%
Τιμή € 1,06
Αλλαγή -4,07%
Τιμή € 0,545
Αλλαγή -10,66%
Τιμή € 0,137
Αλλαγή -19,88%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων