Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 166 40 66 18 42 Πράξεις 30.586 Αξία € 59,49 εκ
Με πράξεις 124 Όγκος 30.845.998 Χρημ/κή αξία € 53,20 δις
Τιμή € 0,033
Αλλαγή 20,00%
Τιμή € 0,98
Αλλαγή 19,51%
Τιμή € 0,24
Αλλαγή 18,81%
Τιμή € 0,489
Αλλαγή 11,14%
Τιμή € 0,193
Αλλαγή 9,66%
Τιμή € 0,815
Αλλαγή 9,40%
Τιμή € 0,195
Αλλαγή 8,33%
Τιμή € 0,35
Αλλαγή 6,06%
Τιμή € 0,396
Αλλαγή 4,76%
Τιμή € 0,36
Αλλαγή 4,35%
Τιμή € 0,2
Αλλαγή 4,17%
Τιμή € 0,269
Αλλαγή 3,46%
Τιμή € 0,244
Αλλαγή 3,39%
Τιμή € 13,43
Αλλαγή 2,68%
Τιμή € 2,62
Αλλαγή 2,34%
Τιμή € 0,92
Αλλαγή 2,22%
Τιμή € 0,92
Αλλαγή 2,22%
Τιμή € 0,27
Αλλαγή 1,89%
Τιμή € 0,825
Αλλαγή 1,85%
Τιμή € 6,4
Αλλαγή 1,59%
Τιμή € 6,6
Αλλαγή 1,54%
Τιμή € 0,285
Αλλαγή 1,42%
Τιμή € 1,57
Αλλαγή 1,29%
Τιμή € 0,236
Αλλαγή 1,29%
Τιμή € 0,88
Αλλαγή 1,15%
Τιμή € 1,936
Αλλαγή 1,10%
Τιμή € 3,465
Αλλαγή 1,02%
Τιμή € 1,565
Αλλαγή 0,97%
Τιμή € 1,08
Αλλαγή 0,93%
Τιμή € 0,368
Αλλαγή 0,82%
Τιμή € 7,44
Αλλαγή 0,81%
Τιμή € 6,9
Αλλαγή 0,73%
Τιμή € 0,31
Αλλαγή 0,65%
Τιμή € 10,3
Αλλαγή 0,49%
Τιμή € 3,64
Αλλαγή 0,41%
Τιμή € 0,863
Αλλαγή 0,35%
Τιμή € 0,0371
Αλλαγή 0,27%
Τιμή € 0,862
Αλλαγή 0,23%
Τιμή € 0,58
Αλλαγή 0,17%
Τιμή € 1,442
Αλλαγή 0,14%
Τιμή € 0,296
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,77
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 23,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 9,25
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,98
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,55
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,03
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,64
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,92
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,05
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,66
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,38
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,74
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 19
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 12,7
Αλλαγή -0,08%
Τιμή € 1,708
Αλλαγή -0,12%
Τιμή € 15,88
Αλλαγή -0,13%
Τιμή € 14,88
Αλλαγή -0,13%
Τιμή € 0,218
Αλλαγή -0,23%
Τιμή € 1,255
Αλλαγή -0,40%
Τιμή € 4,68
Αλλαγή -0,43%
Τιμή € 0,633
Αλλαγή -0,47%
Τιμή € 1,65
Αλλαγή -0,60%
Τιμή € 0,586
Αλλαγή -0,68%
Τιμή € 280
Αλλαγή -0,71%
Τιμή € 1,38
Αλλαγή -0,72%
Τιμή € 1,3
Αλλαγή -0,76%
Τιμή € 2,48
Αλλαγή -0,80%
Τιμή € 24,2
Αλλαγή -0,82%
Τιμή € 2,41
Αλλαγή -0,82%
Τιμή € 5,95
Αλλαγή -0,83%
Τιμή € 25,98
Αλλαγή -0,84%
Τιμή € 3,885
Αλλαγή -0,89%
Τιμή € 5,52
Αλλαγή -0,90%
Τιμή € 13,01
Αλλαγή -0,91%
Τιμή € 0,43
Αλλαγή -0,92%
Τιμή € 9
Αλλαγή -0,99%
Τιμή € 7,17
Αλλαγή -1,10%
Τιμή € 3,58
Αλλαγή -1,10%
Τιμή € 13,84
Αλλαγή -1,14%
Τιμή € 1,285
Αλλαγή -1,15%
Τιμή € 0,848
Αλλαγή -1,17%
Τιμή € 1,62
Αλλαγή -1,22%
Τιμή € 3,78
Αλλαγή -1,31%
Τιμή € 0,672
Αλλαγή -1,32%
Τιμή € 2,535
Αλλαγή -1,36%
Τιμή € 0,275
Αλλαγή -1,43%
Τιμή € 0,85
Αλλαγή -1,51%
Τιμή € 2,6
Αλλαγή -1,52%
Τιμή € 0,58
Αλλαγή -1,69%
Τιμή € 1,1295
Αλλαγή -1,74%
Τιμή € 6,71
Αλλαγή -1,76%
Τιμή € 0,67
Αλλαγή -1,76%
Τιμή € 12,18
Αλλαγή -1,77%
Τιμή € 1,58
Αλλαγή -1,80%
Τιμή € 5,25
Αλλαγή -1,87%
Τιμή € 4,8
Αλλαγή -1,94%
Τιμή € 14,9
Αλλαγή -1,97%
Τιμή € 1,95
Αλλαγή -2,01%
Τιμή € 1,19
Αλλαγή -2,06%
Τιμή € 1,07
Αλλαγή -2,28%
Τιμή € 10,9
Αλλαγή -2,33%
Τιμή € 6,25
Αλλαγή -2,34%
Τιμή € 0,78
Αλλαγή -2,50%
Τιμή € 0,9
Αλλαγή -2,60%
Τιμή € 0,217
Αλλαγή -2,69%
Τιμή € 4,16
Αλλαγή -2,80%
Τιμή € 5,5
Αλλαγή -2,83%
Τιμή € 52
Αλλαγή -2,99%
Τιμή € 0,097
Αλλαγή -3,00%
Τιμή € 0,32
Αλλαγή -3,03%
Τιμή € 0,412
Αλλαγή -3,06%
Τιμή € 1,79
Αλλαγή -3,24%
Τιμή € 0,44
Αλλαγή -3,51%
Τιμή € 2,54
Αλλαγή -5,22%
Τιμή € 0,322
Αλλαγή -5,29%
Τιμή € 5,2
Αλλαγή -5,45%
Τιμή € 0,695
Αλλαγή -13,12%
Τιμή € 0,041
Αλλαγή -17,17%
Τιμή € 0,152
Αλλαγή -19,58%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων