Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 156 50 57 22 27 Πράξεις 22.811 Αξία € 43,09 εκ
Με πράξεις 129 Όγκος 18.817.453 Χρημ/κή αξία € 64,61 δις
Τιμή € 0,21
Αλλαγή 19,32%
Τιμή € 0,874
Αλλαγή 6,59%
Τιμή € 0,715
Αλλαγή 5,93%
Τιμή € 0,54
Αλλαγή 5,88%
Τιμή € 0,0755
Αλλαγή 5,59%
Τιμή € 0,755
Αλλαγή 4,86%
Τιμή € 0,585
Αλλαγή 4,46%
Τιμή € 3,36
Αλλαγή 4,35%
Τιμή € 0,686
Αλλαγή 3,94%
Τιμή € 17,3
Αλλαγή 2,98%
Τιμή € 6,95
Αλλαγή 2,96%
Τιμή € 5,22
Αλλαγή 2,76%
Τιμή € 4,5
Αλλαγή 2,74%
Τιμή € 3,08
Αλλαγή 2,67%
Τιμή € 13,16
Αλλαγή 2,65%
Τιμή € 48,8
Αλλαγή 2,52%
Τιμή € 0,61
Αλλαγή 2,52%
Τιμή € 2,92
Αλλαγή 2,46%
Τιμή € 7,93
Αλλαγή 2,45%
Τιμή € 2,3
Αλλαγή 2,45%
Τιμή € 1,28
Αλλαγή 2,40%
Τιμή € 3,59
Αλλαγή 2,28%
Τιμή € 9,5
Αλλαγή 2,15%
Τιμή € 0,3
Αλλαγή 2,04%
Τιμή € 0,488
Αλλαγή 1,67%
Τιμή € 0,498
Αλλαγή 1,63%
Τιμή € 1,95
Αλλαγή 1,56%
Τιμή € 2,74
Αλλαγή 1,48%
Τιμή € 284
Αλλαγή 1,43%
Τιμή € 1,44
Αλλαγή 1,41%
Τιμή € 2,94
Αλλαγή 1,38%
Τιμή € 8,73
Αλλαγή 1,28%
Τιμή € 0,815
Αλλαγή 1,24%
Τιμή € 8,9
Αλλαγή 1,14%
Τιμή € 18,6
Αλλαγή 1,09%
Τιμή € 15,66
Αλλαγή 1,03%
Τιμή € 8,28
Αλλαγή 0,98%
Τιμή € 2,67
Αλλαγή 0,95%
Τιμή € 13,55
Αλλαγή 0,89%
Τιμή € 4,75
Αλλαγή 0,85%
Τιμή € 7,22
Αλλαγή 0,84%
Τιμή € 29,4
Αλλαγή 0,79%
Τιμή € 7
Αλλαγή 0,72%
Τιμή € 0,285
Αλλαγή 0,71%
Τιμή € 1,426
Αλλαγή 0,71%
Τιμή € 1,497
Αλλαγή 0,67%
Τιμή € 2,28
Αλλαγή 0,44%
Τιμή € 4,79
Αλλαγή 0,42%
Τιμή € 3,99
Αλλαγή 0,25%
Τιμή € 9,08
Αλλαγή 0,11%
Τιμή € 0,87
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,76
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 17,14
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 20
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,91
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,0287
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,52
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 16,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,64
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,75
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,09
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 26,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,994
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,24
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 9,86
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 15,475
Αλλαγή -0,13%
Τιμή € 1,822
Αλλαγή -0,22%
Τιμή € 7,47
Αλλαγή -0,27%
Τιμή € 1,84
Αλλαγή -0,27%
Τιμή € 2,692
Αλλαγή -0,30%
Τιμή € 9,88
Αλλαγή -0,30%
Τιμή € 18,64
Αλλαγή -0,32%
Τιμή € 11,82
Αλλαγή -0,34%
Τιμή € 4,35
Αλλαγή -0,46%
Τιμή € 1,99
Αλλαγή -0,50%
Τιμή € 0,704
Αλλαγή -0,56%
Τιμή € 14,75
Αλλαγή -0,61%
Τιμή € 1,56
Αλλαγή -0,64%
Τιμή € 1,51
Αλλαγή -0,66%
Τιμή € 3,725
Αλλαγή -0,67%
Τιμή € 0,298
Αλλαγή -0,67%
Τιμή € 0,528
Αλλαγή -0,75%
Τιμή € 2,46
Αλλαγή -0,81%
Τιμή € 1,18
Αλλαγή -0,84%
Τιμή € 15,1
Αλλαγή -0,92%
Τιμή € 0,424
Αλλαγή -0,93%
Τιμή € 4,16
Αλλαγή -0,95%
Τιμή € 2,08
Αλλαγή -0,95%
Τιμή € 5,15
Αλλαγή -0,96%
Τιμή € 0,59
Αλλαγή -1,01%
Τιμή € 5,8
Αλλαγή -1,02%
Τιμή € 0,189
Αλλαγή -1,05%
Τιμή € 1,108
Αλλαγή -1,07%
Τιμή € 0,908
Αλλαγή -1,09%
Τιμή € 2,39
Αλλαγή -1,24%
Τιμή € 7,55
Αλλαγή -1,31%
Τιμή € 7,3
Αλλαγή -1,35%
Τιμή € 3,92
Αλλαγή -1,38%
Τιμή € 7,29
Αλλαγή -1,42%
Τιμή € 1,084
Αλλαγή -1,45%
Τιμή € 7,54
Αλλαγή -1,57%
Τιμή € 0,294
Αλλαγή -1,67%
Τιμή € 0,57
Αλλαγή -1,72%
Τιμή € 1,76
Αλλαγή -2,22%
Τιμή € 2,54
Αλλαγή -2,31%
Τιμή € 1,27
Αλλαγή -2,31%
Τιμή € 0,4
Αλλαγή -2,44%
Τιμή € 5,99
Αλλαγή -2,44%
Τιμή € 1,18
Αλλαγή -2,48%
Τιμή € 2,18
Αλλαγή -2,68%
Τιμή € 1,07
Αλλαγή -2,73%
Τιμή € 7,1
Αλλαγή -2,74%
Τιμή € 1,58
Αλλαγή -2,77%
Τιμή € 1,6
Αλλαγή -3,03%
Τιμή € 2,52
Αλλαγή -3,08%
Τιμή € 0,29
Αλλαγή -3,33%
Τιμή € 1,085
Αλλαγή -3,98%
Τιμή € 0,185
Αλλαγή -5,13%
Τιμή € 0,566
Αλλαγή -5,67%
Τιμή € 1,01
Αλλαγή -7,34%
Τιμή € 0,312
Αλλαγή -10,34%
Τιμή € 0,304
Αλλαγή -11,63%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων