Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 155 39 64 12 40 Πράξεις 24.514 Αξία € 46,52 εκ
Με πράξεις 115 Όγκος 15.005.005 Χρημ/κή αξία € 57,55 δις
Τιμή € 0,222
Αλλαγή 20,00%
Τιμή € 0,025
Αλλαγή 19,05%
Τιμή € 0,734
Αλλαγή 10,88%
Τιμή € 0,892
Αλλαγή 8,52%
Τιμή € 2,24
Αλλαγή 6,67%
Τιμή € 0,877
Αλλαγή 6,17%
Τιμή € 7,14
Αλλαγή 5,00%
Τιμή € 2,14
Αλλαγή 4,90%
Τιμή € 0,488
Αλλαγή 4,27%
Τιμή € 0,706
Αλλαγή 3,82%
Τιμή € 6,5
Αλλαγή 3,17%
Τιμή € 274
Αλλαγή 3,01%
Τιμή € 0,206
Αλλαγή 3,00%
Τιμή € 13,9
Αλλαγή 2,51%
Τιμή € 0,093
Αλλαγή 2,20%
Τιμή € 13,96
Αλλαγή 1,90%
Τιμή € 1,105
Αλλαγή 1,84%
Τιμή € 6,25
Αλλαγή 1,79%
Τιμή € 24
Αλλαγή 1,69%
Τιμή € 1,98
Αλλαγή 1,54%
Τιμή € 14,41
Αλλαγή 1,41%
Τιμή € 1,85
Αλλαγή 1,20%
Τιμή € 0,0885
Αλλαγή 1,14%
Τιμή € 0,276
Αλλαγή 1,10%
Τιμή € 0,606
Αλλαγή 1,00%
Τιμή € 4,04
Αλλαγή 1,00%
Τιμή € 2,04
Αλλαγή 0,99%
Τιμή € 0,6
Αλλαγή 0,84%
Τιμή € 1,35
Αλλαγή 0,75%
Τιμή € 3,03
Αλλαγή 0,73%
Τιμή € 0,59
Αλλαγή 0,68%
Τιμή € 1,58
Αλλαγή 0,64%
Τιμή € 1,62
Αλλαγή 0,62%
Τιμή € 1,14
Αλλαγή 0,44%
Τιμή € 1,556
Αλλαγή 0,39%
Τιμή € 0,029
Αλλαγή 0,35%
Τιμή € 14
Αλλαγή 0,24%
Τιμή € 1,688
Αλλαγή 0,24%
Τιμή € 4,125
Αλλαγή 0,12%
Τιμή € 1,14
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,39
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,442
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,98
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,44
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,495
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,14
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,32
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,9
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,42
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,093
Αλλαγή -0,11%
Τιμή € 8,49
Αλλαγή -0,12%
Τιμή € 15,98
Αλλαγή -0,19%
Τιμή € 2,5
Αλλαγή -0,20%
Τιμή € 21,1
Αλλαγή -0,24%
Τιμή € 1,975
Αλλαγή -0,25%
Τιμή € 0,758
Αλλαγή -0,26%
Τιμή € 0,618
Αλλαγή -0,32%
Τιμή € 6
Αλλαγή -0,33%
Τιμή € 0,534
Αλλαγή -0,37%
Τιμή € 2,45
Αλλαγή -0,41%
Τιμή € 1,21
Αλλαγή -0,41%
Τιμή € 2,985
Αλλαγή -0,50%
Τιμή € 0,768
Αλλαγή -0,52%
Τιμή € 1,75
Αλλαγή -0,57%
Τιμή € 3,36
Αλλαγή -0,59%
Τιμή € 6,6
Αλλαγή -0,60%
Τιμή € 15,75
Αλλαγή -0,63%
Τιμή € 0,289
Αλλαγή -0,69%
Τιμή € 13,9
Αλλαγή -0,71%
Τιμή € 4,45
Αλλαγή -0,78%
Τιμή € 16,35
Αλλαγή -0,79%
Τιμή € 3,42
Αλλαγή -0,87%
Τιμή € 0,456
Αλλαγή -0,87%
Τιμή € 5,55
Αλλαγή -0,89%
Τιμή € 0,8522
Αλλαγή -0,91%
Τιμή € 10,7
Αλλαγή -0,93%
Τιμή € 0,5
Αλλαγή -0,99%
Τιμή € 1,885
Αλλαγή -1,05%
Τιμή € 12,01
Αλλαγή -1,07%
Τιμή € 5,06
Αλλαγή -1,17%
Τιμή € 9,78
Αλλαγή -1,21%
Τιμή € 2,74
Αλλαγή -1,26%
Τιμή € 2,25
Αλλαγή -1,32%
Τιμή € 7,18
Αλλαγή -1,37%
Τιμή € 2,14
Αλλαγή -1,38%
Τιμή € 5,45
Αλλαγή -1,45%
Τιμή € 5,2
Αλλαγή -1,52%
Τιμή € 0,884
Αλλαγή -1,56%
Τιμή € 5
Αλλαγή -1,57%
Τιμή € 0,49
Αλλαγή -1,61%
Τιμή € 1,625
Αλλαγή -1,81%
Τιμή € 1,3
Αλλαγή -1,89%
Τιμή € 0,49
Αλλαγή -2,00%
Τιμή € 0,43
Αλλαγή -2,05%
Τιμή € 3,68
Αλλαγή -2,13%
Τιμή € 1,6
Αλλαγή -2,14%
Τιμή € 5,165
Αλλαγή -2,18%
Τιμή € 0,8216
Αλλαγή -2,19%
Τιμή € 0,399
Αλλαγή -2,21%
Τιμή € 0,1985
Αλλαγή -2,22%
Τιμή € 2,93
Αλλαγή -2,33%
Τιμή € 2,09
Αλλαγή -2,34%
Τιμή € 1,63
Αλλαγή -2,40%
Τιμή € 3,02
Αλλαγή -2,58%
Τιμή € 2,59
Αλλαγή -2,63%
Τιμή € 0,549
Αλλαγή -2,66%
Τιμή € 1,1
Αλλαγή -3,51%
Τιμή € 1,32
Αλλαγή -3,51%
Τιμή € 1,03
Αλλαγή -3,74%
Τιμή € 45,2
Αλλαγή -4,64%
Τιμή € 1,52
Αλλαγή -7,88%
Τιμή € 3,61
Αλλαγή -9,98%
Τιμή € 0,27
Αλλαγή -15,09%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων