Μετοχές

stock-select

REALCONS

Ονομασία μετοχής REAL CONSULTING Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης REAL CONSULTING Α.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο REALCONS
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS522003003
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 1,02
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,4
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 21.500.000
Κατάσταση MiFID Μηχανισμός Πολυμερούς Διαπραγμάτευσης (ΜΠΔ)
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 21.500.000
Ημερομηνία εισαγωγής 6 Αυγ 2021
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων