Μετοχές

stock-select

DIMAND

Ονομασία μετοχής DIMAND Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης DIMAND Α.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο DIMAND
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS525003000
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 15
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,05
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 18.680.300
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 18.680.300
Ημερομηνία εισαγωγής 6 Ιουλ 2022
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα DIMAND REPO MARKET GREECE
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων