Μετοχές

stock-select

ΣΑΡ

Ονομασία μετοχής ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΣΑΡ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS204003008
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 4,989
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,78
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 66.850.563
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 66.850.563
Ημερομηνία εισαγωγής 4 Ιουλ 1994
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα ΣΑΡ REPO MARKET GREECE
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων