Μετοχές

stock-select

ΙΑΤΡ

Ονομασία μετοχής ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΙΑΤΡ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS147233001
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 5,8694
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,31
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 86.735.980
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 86.735.980
Ημερομηνία εισαγωγής 29 Αυγ 1991
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων