Μετοχές

stock-select

ΛΑΜΔΑ

Ονομασία μετοχής LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΛΑΜΔΑ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS245213004
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 4,1086
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,3
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 176.736.715
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 176.736.715
Ημερομηνία εισαγωγής 25 Σεπ 1995
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα

ΛΑΜΔΑ STOCK FUTURES
ΛΑΜΔΑ REPO MARKET GREECE
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων