Μετοχές

stock-select

ΑΛΜΥ

Ονομασία μετοχής ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΑΛΜΥ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS289103004
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 3,2282
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,37
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 32.413.681
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 32.413.681
Ημερομηνία εισαγωγής 26 Ιαν 1998
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα ΑΛΜΥ REPO MARKET GREECE
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων