Μετοχές

stock-select

ΙΝΚΑΤ

Ονομασία μετοχής INTRAKAT Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΙΝΚΑΤ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS432003028
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 3,3
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,3
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 160.523.985
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 160.523.985
Ημερομηνία εισαγωγής 30 Νοε 2001
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα ΙΝΚΑΤ STOCK FUTURES
ΙΝΚΑΤ REPO MARKET GREECE
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων