Τεχνικές Προδιαγραφές Σύνδεσης & Επεξεργασίας Πληροφορίας

Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX) προσφέρει στους αναμεταδότες πληροφορίας ATHEX τη δυνατότητα διασύνδεσης σε ένα νέο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον, το οποίο προσφέρει:

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προσφέρει στους αναμεταδότες πληροφορίας ATHEX τις παρακάτω επιλογές διασύνδεσης:

  • Μισθωμένων κυκλωμάτων,
  • Internet,
  • Διεθνών Extranets (BT Radianz, TNS),
  • Αναμεταδοτών Πληροφορίας ATHEX (Περίπτωση Subvendoring),
  • ATHEX London Hub.

Για τα κείμενα τεχνικών προδιαγραφών, σας παρακαλούμε πολύ επικοινωνήστε εδώ.

 
Έγγραφα Τεχνικών Προδιαγραφών και Υποστηρικτικά Έγγραφα για το νέο τεχνικό περιβάλλον Data Feed:
 
 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων