Θεανώ Καρποδίνη

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

                   

Η κα Καρποδίνη είναι Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) από το 2020 και διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Οργανισμού από το 2019-2020.

Διαθέτει εικοσαετή και πλέον εμπειρία σε διοικητικές θέσεις, τόσο στον ιδιωτικό τομέα ως υψηλόβαθμο στέλεχος, όσο και στη δημόσια διοίκηση την περίοδο 2008-2019 ως ειδική σύμβουλος στο Δημόσιο Ταμείο του Υπουργείου Οικονομικών.

Από το 1997 έως το 2006 εργάστηκε σε διάφορες θέσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ από το 1994 έως το 1997 διετέλεσε Senior Auditor στην Ernst & Young.

Στην επαγγελματική της σταδιοδρομία ασχολήθηκε με τον χρηματοοικονομικό έλεγχο ΑΕ, ισολογισμών-απολογισμών φορέων του Δημοσίου, ενώ είχε την ευθύνη του Προγράμματος Εξόφλησης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης 2012-2014 ως ειδικός σύμβουλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Η κα Καρποδίνη σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων, με ειδίκευση στη λογιστική και τη χρηματοδότηση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Υπηκοότητα: Ελληνική

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων