Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

FTSE19L

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
4 Δεκ 2019 2.233 0,63 786 2.236,25 2.207 173 2.231,25 10.252
3 Δεκ 2019 2.219 -1,28 1.728 2.250 2.191 442 2.209,75 10.313
2 Δεκ 2019 2.247,75 -1,11 504 2.279 2.245 132 2.251,75 10.752
29 Νοε 2019 2.273 0,10 887 2.273 2.255 141 2.268,75 10.733
28 Νοε 2019 2.270,75 0,61 899 2.270,75 2.240 165 2.263,25 10.732
27 Νοε 2019 2.257 0,50 645 2.268 2.250,25 118 2.262,5 11.026
26 Νοε 2019 2.245,75 -0,50 852 2.256,5 2.242,5 155 2.249,5 10.962
25 Νοε 2019 2.257 1,01 1.346 2.259,75 2.233 247 2.256,75 10.719
22 Νοε 2019 2.234,5 1,57 417 2.234,5 2.208 124 2.228 10.823
21 Νοε 2019 2.200 -0,95 740 2.213 2.198 170 2.202,25 10.899
20 Νοε 2019 2.221 -0,68 758 2.238 2.197 194 2.219 10.935
19 Νοε 2019 2.236,25 0,40 1.189 2.247,5 2.217 205 2.235 10.864
18 Νοε 2019 2.227,25 0,02 2.805 2.252,25 2.224,75 449 2.233 10.669
15 Νοε 2019 2.226,75 -0,72 1.978 2.247,75 2.214 380 2.215 9.728
14 Νοε 2019 2.243 2,89 4.445 2.250 2.183 528 2.242 8.947
13 Νοε 2019 2.180 1,11 3.237 2.186,75 2.151,25 284 2.175,5 6.585
12 Νοε 2019 2.156 1,46 1.928 2.158 2.120 173 2.150,75 4.854
11 Νοε 2019 2.125 -0,56 3.248 2.140 2.119,25 152 2.122,25 3.467
8 Νοε 2019 2.137 -1,08 124 2.156,25 2.137 35 2.143,75 519
7 Νοε 2019 2.160,25 1,52 254 2.160,25 2.131,25 78 2.156,75 533
6 Νοε 2019 2.128 -1,56 252 2.161 2.115,5 52 2.127 447
5 Νοε 2019 2.161,75 -0,63 147 2.163 2.132,25 63 2.154,5 414
4 Νοε 2019 2.175,5 -0,21 64 2.186 2.174,25 25 2.178,5 390
1 Νοε 2019 2.180 -0,55 89 2.200 2.178 26 2.187,25 374
31 Οκτ 2019 2.192 0,75 239 2.192 2.160,5 29 2.187,75 347
30 Οκτ 2019 2.175,75 0,37 20 2.175,75 2.157 12 2.169,25 180
29 Οκτ 2019 2.167,75 0,30 18 2.168,25 2.152 9 2.157,75 174
25 Οκτ 2019 2.161,25 -0,32 59 2.161,25 2.143,25 20 2.163,5 176
24 Οκτ 2019 2.168,25 0,90 136 2.175 2.159,25 25 2.168,5 182
23 Οκτ 2019 2.149 -0,88 62 2.165,25 2.149 15 2.157,25 97

FTSE20A

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
4 Δεκ 2019 2.234,75 0,76 99 2.234,75 2.212,5 31 2.231,5 440
3 Δεκ 2019 2.218 -1,09 319 2.249,75 2.190 93 2.209,75 416
2 Δεκ 2019 2.242,5 -1,20 144 2.279,25 2.242,5 20 2.250,25 402
29 Νοε 2019 2.269,75 0,21 64 2.273,75 2.258 7 2.268,75 387
28 Νοε 2019 2.265 0,32 73 2.265 2.243 12 2.266,25 368
27 Νοε 2019 2.257,75 0,57 158 2.271 2.250 21 2.266 344
26 Νοε 2019 2.245 -0,66 51 2.256 2.245 12 2.250 304
25 Νοε 2019 2.260 1,35 193 2.260 2.233 21 2.256,25 256
22 Νοε 2019 2.230 1,31 17 2.230 2.210 14 2.227 189
21 Νοε 2019 2.201,25 -0,84 57 2.212 2.200 26 2.203,25 192
20 Νοε 2019 2.220 -0,45 85 2.230 2.220 13 2.217,5 166
19 Νοε 2019 2.230 0,15 35 2.246 2.222,5 14 2.236 199
18 Νοε 2019 2.226,75 0,30 29 2.248,75 2.226,75 9 2.234,75 203
15 Νοε 2019 2.220 -0,37 73 2.238,75 2.220 10 2.215,25 182
14 Νοε 2019 2.228,25 2,21 73 2.228,25 2.196,25 6 2.240,25 129
13 Νοε 2019 2.180 1,43 31 2.187 2.180 3 2.176,75 56
12 Νοε 2019 2.149,25 1,32 10 2.152,25 2.148 5 2.153,25 45
11 Νοε 2019 2.121,25 -2,17 80 2.124 2.121,25 5 2.121,75 40

FTSE20B

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE20C

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE20F

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE20I

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων