Στιγμιότυπο

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

ΣΜΕ

( τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση )
Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Μεταβ. % Μεταβ. Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
FTSE20G 1.515 8 1.522 1 1.515 -18 -1,17 2 0 17:09:12
FTSE20H 1.511,25 1 1.518 1 1.514 -16,5 -1,08 1 0 17:06:40
FTSE20I 0 0 0 0 1.513,75 -32,25 -2,09 20 0 17:00:04
FTSE20L 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 10:10:16
FTSE21C 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 10:10:09
FTSE21F 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 10:10:20

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων