Στιγμιότυπο

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

ΣΜΕ

( τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση )
Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Μεταβ. % Μεταβ. Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
FTSE20G 0 0 0 0 1.548 30,5 2,01 1 0 18:40:13
FTSE20H 0 0 0 0 1.547 37 2,45 2 0 18:40:13
FTSE20I 0 0 0 0 1.533 24,75 1,64 20 0 18:40:13
FTSE20L 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:01
FTSE21C 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:01
FTSE21F 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:01

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων