Στιγμιότυπο

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

ΣΜΕ

( τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση )
Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Μεταβ. % Μεταβ. Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
FTSE20L 1.711,5 50 1.715 10 1.713 43,5 2,61 2 0 13:23:44
FTSE21A 1.708,25 20 1.715,75 20 1.710,25 39,75 2,38 1 0 13:23:45
FTSE21B 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 10:10:07
FTSE21C 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 10:10:09
FTSE21F 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 10:10:16
FTSE21I 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 10:10:05

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων