Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

ALPHA24F0.85

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24R0.85

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24F0.90

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24R0.90

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24F0.95

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24R0.95

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24F1.00

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24R1.00

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24F1.10

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24R1.10

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24F1.20

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24R1.20

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24F1.30

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24R1.30

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24F1.40

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24R1.40

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24F1.50

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24R1.50

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24F1.60

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24R1.60

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24F1.70

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24R1.70

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24F1.80

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24R1.80

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24F1.90

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24R1.90

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24F2.00

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24R2.00

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24F2.20

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24R2.20

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24F2.40

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24R2.40

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24F2.60

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ALPHA24R2.60

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων