Στιγμιότυπο

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

Δικαιώματα

( τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση )
Ημερομηνία λήξης: 19 Ιουλ 2024   contract-size: 100
CALLS PUTS
Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις STRIKES Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις
ALPHA24G1.00 0 0 0 0 - 0 0 1 ALPHA24S1.00 0 0 0 0 - 0 0
ALPHA24G1.10 0 0 0 0 - 0 0 1,1 ALPHA24S1.10 0 0 0 0 - 0 0
ALPHA24G1.20 0 0 0 0 - 0 0 1,2 ALPHA24S1.20 0 0 0 0 - 0 0
ALPHA24G1.30 0 0 0 0 - 0 0 1,3 ALPHA24S1.30 0 0 0 0 - 0 0
ALPHA24G1.40 0 0 0 0 - 0 0 1,4 ALPHA24S1.40 0 0 0 0 - 0 0
ALPHA24G1.50 0 0 0 0 - 0 0 1,5 ALPHA24S1.50 0 0 0 0 - 0 0
ALPHA24G1.60 0 0 0 0 - 0 0 1,6 ALPHA24S1.60 0 0 0 0 - 0 0
ALPHA24G1.70 0 0 0 0 - 0 0 1,7 ALPHA24S1.70 0 0 0 0 - 0 0
ALPHA24G1.80 0 0 0 0 - 0 0 1,8 ALPHA24S1.80 0 0 0 0 - 0 0
ALPHA24G1.90 0 0 0 0 - 0 0 1,9 ALPHA24S1.90 0 0 0 0 - 0 0
ALPHA24G2.00 0 0 0 0 - 0 0 2 ALPHA24S2.00 0 0 0 0 - 0 0
ALPHA24G2.20 0 0 0 0 - 0 0 2,2 ALPHA24S2.20 0 0 0 0 - 0 0
ALPHA24G2.40 0 0 0 0 - 0 0 2,4 ALPHA24S2.40 0 0 0 0 - 0 0
ALPHA24G2.60 0 0 0 0 - 0 0 2,6 ALPHA24S2.60 0 0 0 0 - 0 0

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων