Στιγμιότυπο

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

Δικαιώματα

( τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση )
Ημερομηνία λήξης: 21 Ιουν 2024   contract-size: 100
CALLS PUTS
Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις STRIKES Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις
ALPHA24F0.85 0 0 0 0 - 0 0 0,85 ALPHA24R0.85 0 0 0 0 - 0 0
ALPHA24F0.90 0 0 0 0 - 0 0 0,9 ALPHA24R0.90 0 0 0 0 - 0 0
ALPHA24F0.95 0 0 0 0 - 0 0 0,95 ALPHA24R0.95 0 0 0 0 - 0 0
ALPHA24F1.00 0 0 0 0 - 0 0 1 ALPHA24R1.00 0 0 0 0 - 0 0
ALPHA24F1.10 0 0 0 0 - 0 0 1,1 ALPHA24R1.10 0 0 0 0 - 0 0
ALPHA24F1.20 0 0 0 0 - 0 0 1,2 ALPHA24R1.20 0 0 0 0 - 0 0
ALPHA24F1.30 0 0 0 0 - 0 0 1,3 ALPHA24R1.30 0 0 0 0 - 0 0
ALPHA24F1.40 0 0 0 0 - 0 0 1,4 ALPHA24R1.40 0 0 0 0 - 0 0
ALPHA24F1.50 0 0 0 0 - 0 0 1,5 ALPHA24R1.50 0 0 0 0 - 0 0
ALPHA24F1.60 0,091 10 0,189 10 - 0 0 1,6 ALPHA24R1.60 0,001 20 0,1 10 - 0 0
ALPHA24F1.70 0,024 10 0,115 10 - 0 0 1,7 ALPHA24R1.70 0,003 10 0,102 10 - 0 0
ALPHA24F1.80 0,001 20 0,101 20 - 0 0 1,8 ALPHA24R1.80 0,064 10 0,163 10 - 0 0
ALPHA24F1.90 0,001 30 0,101 30 - 0 0 1,9 ALPHA24R1.90 0,149 20 0,241 10 - 0 0
ALPHA24F2.00 0 0 0 0 - 0 0 2 ALPHA24R2.00 0 0 0 0 - 0 0
ALPHA24F2.20 0 0 0 0 - 0 0 2,2 ALPHA24R2.20 0 0 0 0 - 0 0
ALPHA24F2.40 0 0 0 0 - 0 0 2,4 ALPHA24R2.40 0 0 0 0 - 0 0
ALPHA24F2.60 0 0 0 0 - 0 0 2,6 ALPHA24R2.60 0 0 0 0 - 0 0

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων