Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

FTSE24C

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
21 Φεβ 2024 3.452,25 -0,37 300 3.470 3.440 81 3.449,25 4.735
20 Φεβ 2024 3.465 -0,14 863 3.473,75 3.452,5 175 3.466,5 4.691
19 Φεβ 2024 3.470 1,46 848 3.471 3.415 255 3.459,25 4.550
16 Φεβ 2024 3.420 -0,03 1.931 3.455,5 3.410,25 215 3.413,5 4.543
15 Φεβ 2024 3.421 -0,48 1.749 3.447 3.408,25 162 3.419 3.734
14 Φεβ 2024 3.437,5 1,97 2.181 3.437,5 3.369 287 3.430,25 2.956
13 Φεβ 2024 3.371,25 -0,91 2.639 3.405 3.370 222 3.374 1.707
12 Φεβ 2024 3.402,25 -0,61 405 3.421 3.392,5 103 3.403 467
9 Φεβ 2024 3.423,25 -0,12 56 3.446 3.423,25 17 3.419,25 293
8 Φεβ 2024 3.427,5 0,72 167 3.430,25 3.390 44 3.426 291
7 Φεβ 2024 3.403 -0,95 72 3.434,5 3.381,25 34 3.405,5 195
6 Φεβ 2024 3.435,5 0,59 43 3.435,5 3.407,25 12 3.437,75 173
5 Φεβ 2024 3.415,5 0,81 72 3.415,5 3.393 14 3.421,75 188
2 Φεβ 2024 3.388 0,82 215 3.400,25 3.380 40 3.387,75 181
1 Φεβ 2024 3.360,5 0,56 374 3.360,5 3.320 32 3.363,25 138
31 Ιαν 2024 3.341,75 0,96 430 3.375 3.321,5 46 3.332 186
30 Ιαν 2024 3.310 0,57 24 3.310 3.284,25 6 3.310,25 100
29 Ιαν 2024 3.291,25 -0,64 6 3.310 3.291,25 4 3.291 86
26 Ιαν 2024 3.312,5 0,35 10 3.312,5 3.283,25 3 3.311,5 83
25 Ιαν 2024 3.301 -0,78 4 3.306 3.289 4 3.303,5 81
24 Ιαν 2024 3.327 0,13 10 3.328 3.319,75 6 3.331,25 78
23 Ιαν 2024 3.322,75 0,71 33 3.332,75 3.315 5 3.308,5 78
22 Ιαν 2024 3.299,25 1,30 70 3.307,75 3.277 11 3.309,25 78
19 Ιαν 2024 3.257 0,46 20 3.278 3.257 3 3.262,25 18

FTSE24D

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
21 Φεβ 2024 3.440,25 -0,74 1 3.440,25 3.440,25 1 3.447,5 74
20 Φεβ 2024 3.466 0,49 5 3.466 3.466 1 3.468,25 74
19 Φεβ 2024 3.449 0,70 23 3.449 3.409,5 4 3.458,5 69
16 Φεβ 2024 3.425 0,31 71 3.440 3.425 11 3.409,75 47
15 Φεβ 2024 3.414,5 0,95 22 3.416,25 3.412 3 3.412,75 21

FTSE24E

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24F

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24I

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24L

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων