Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

FTSE20G

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
13 Ιουλ 2020 1.526 -0,20 1.284 1.553,5 1.499 260 1.519,75 5.302
10 Ιουλ 2020 1.529 -0,39 845 1.538,5 1.520 157 1.533 5.563
9 Ιουλ 2020 1.535 -0,71 1.017 1.562 1.532 288 1.535,25 5.580
8 Ιουλ 2020 1.546 -0,58 657 1.565,5 1.541 130 1.545,25 5.578
7 Ιουλ 2020 1.555 -1,46 885 1.576 1.547 196 1.553 5.615
6 Ιουλ 2020 1.578 -0,74 901 1.621,75 1.578 202 1.585,25 5.589
3 Ιουλ 2020 1.589,75 -0,50 665 1.606 1.584 154 1.590 5.221
2 Ιουλ 2020 1.597,75 3,35 1.990 1.600,5 1.551 375 1.595,5 4.989
1 Ιουλ 2020 1.546 1,05 1.498 1.549 1.519 264 1.539,75 4.864
30 Ιουν 2020 1.530 -0,20 701 1.540 1.515 179 1.536,5 4.791
29 Ιουν 2020 1.533 -0,21 972 1.555 1.517 262 1.528 4.790
26 Ιουν 2020 1.536,25 -1,71 548 1.578 1.533,25 188 1.543,25 4.683
25 Ιουν 2020 1.563 -1,82 894 1.577 1.556,25 222 1.558 4.726
24 Ιουν 2020 1.592 -1,73 1.050 1.615 1.583,25 205 1.592,25 4.712
23 Ιουν 2020 1.620 0,87 1.567 1.633 1.581 277 1.620,25 4.880
22 Ιουν 2020 1.606 0,38 353 1.606 1.585,25 101 1.601,25 4.007
19 Ιουν 2020 1.600 0,71 1.236 1.612,75 1.585 208 1.597 3.989
18 Ιουν 2020 1.588,75 -1,63 1.271 1.612 1.575,5 383 1.583 3.738
17 Ιουν 2020 1.615 -0,37 2.215 1.626,5 1.603,5 243 1.610,25 3.092
16 Ιουν 2020 1.621 4,92 1.668 1.625 1.550 307 1.618,5 1.556
15 Ιουν 2020 1.545 0,72 367 1.545 1.490 86 1.534,5 723
12 Ιουν 2020 1.534 0,20 122 1.545,5 1.513 33 1.532,25 601
11 Ιουν 2020 1.531 -3,22 246 1.550 1.523 59 1.531,75 584
10 Ιουν 2020 1.582 -2,22 133 1.639,75 1.582 28 1.582,75 576
9 Ιουν 2020 1.618 -1,34 144 1.660 1.613,75 34 1.619,5 544
5 Ιουν 2020 1.640 4,46 284 1.642 1.607 53 1.641,25 542
4 Ιουν 2020 1.570 -2,27 86 1.602 1.570 24 1.585,5 367
3 Ιουν 2020 1.606,5 1,13 28 1.610 1.600,5 8 1.606,5 312
2 Ιουν 2020 1.588,5 2,73 140 1.600 1.584 19 1.596,25 306
1 Ιουν 2020 1.546,25 -0,23 53 1.568,25 1.546,25 13 1.558,5 274

FTSE20H

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
13 Ιουλ 2020 1.521 -0,18 305 1.543 1.498 103 1.523,75 639
10 Ιουλ 2020 1.523,75 -0,93 49 1.534 1.510 15 1.530,5 474
9 Ιουλ 2020 1.538 -0,26 106 1.553,5 1.523 22 1.532,75 446
8 Ιουλ 2020 1.542 -0,19 72 1.560 1.540,5 18 1.540,75 377
7 Ιουλ 2020 1.545 -2,14 57 1.553,75 1.544 22 1.546,75 378
6 Ιουλ 2020 1.578,75 -0,63 9 1.601,75 1.578,75 5 1.580 367
3 Ιουλ 2020 1.588,75 0,36 54 1.602 1.578,75 10 1.586,5 366
2 Ιουλ 2020 1.583 3,13 65 1.583,5 1.556 14 1.591,75 319
1 Ιουλ 2020 1.535 0,03 145 1.543,5 1.520 16 1.538,5 332
30 Ιουν 2020 1.534,5 0,29 112 1.536,5 1.510,5 36 1.534,25 293
29 Ιουν 2020 1.530 -0,84 67 1.530 1.525 6 1.527 213
26 Ιουν 2020 1.543 -1,11 82 1.569,25 1.543 7 1.536,5 166
25 Ιουν 2020 1.560,25 -2,13 9 1.570 1.558 6 1.556 193
24 Ιουν 2020 1.594,25 -1,62 7 1.601,75 1.590 6 1.590,25 193
23 Ιουν 2020 1.620,5 1,39 32 1.628 1.620,5 4 1.615,75 191
22 Ιουν 2020 1.598,25 -0,50 9 1.598,25 1.588,25 3 1.600 159
19 Ιουν 2020 1.606,25 1,50 10 1.606,25 1.606,25 1 1.591,75 160
18 Ιουν 2020 1.582,5 -1,86 30 1.582,5 1.573,5 2 1.581,5 170
17 Ιουν 2020 1.612,5 0,36 20 1.612,5 1.612,5 1 1.609 160
16 Ιουν 2020 1.606,75 6,27 160 1.606,75 1.571,75 8 1.616,25 140
15 Ιουν 2020 1.512 -3,29 21 1.512 1.503 2 1.536 20

FTSE20I

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
13 Ιουλ 2020 1.513,75 -2,09 20 1.513,75 1.513,75 1 1.524,5 20

FTSE20L

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE21C

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE21F

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων