Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 2396/1996, στο ΣΑΤ καταχωρούνται και παρακολουθούνται, με λογιστική εγγραφές, υποχρεωτικώς, οι άυλες αξίες που εισάγονται ή εντάσσονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (μετοχές, ομόλογα, ΔΑΚ/ETFs, παραστατικοί τίτλοι/warrants).

Επίσης, στο πλαίσιο των υπηρεσιών Διαχείρισης Αλλοδαπών Αξιών που ανέπτυξε το ΚΑΑ σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που παρέχει ο Ν. 3756/2009, στο ΣΑΤ τηρούνται και παρακολουθούνται, με λογιστικές εγγραφές, αλλοδαπές αξίες που είναι καταχωρημένες σε αλλοδαπό αποθετήριο.

Το ΣΑΤ, ως σύστημα διακανονισμού αξιών, συμπεριλαμβάνεται στις διατάξεις του Νόμου 2789/2000 που αφορά την προσαρμογή του Ελληνικού δικαίου ως προς την οδηγία 98/26 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων.

Στο ΣΑΤ συμμετέχουν Χειριστές που μπορεί να είναι Μέλη του ΧΑ (συμπεριλαμβανομένων των εξ αποστάσεως Μελών), Θεματοφύλακες, Αλλοδαπά Κεντρικά Αποθετήρια Αξιών  και Διαχειριστές Συστήματος. Η ΕΤΕΚ, με το ρόλο της ως Διαχειριστής Συστήματος Εκκαθάρισης Αξιών και Παραγώγων, συμμετέχει στο ΣΑΤ ως Χειριστής.
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων