Εισαγωγή στην Εναλλακτική Αγορά

Η ΕΝ.Α είναι ένας Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) όπως αυτός περιγράφεται στη Οδηγία της Ε.Ε. για τις επενδυτικές υπηρεσίες (MiFID). Χαρακτηρίζεται ως «μη ρυμθμιζόμενη αγορά», καθώς δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά εφαρμόζονται στις ρυθμιζόμενες αγορές και επιβάλλουν αυστηρότερες προϋποθέσεις εισαγωγής και παραμονής σε αυτές.

Δημιουργήθηκε το 2007, με στόχο να υποστηρίξει την άντληση κεφαλαίων μικρομεσαίων εταιριών, καθώς και να καλύψει την ανάγκη για εύκολη, γρήγορη και με μικρό κόστος ένταξη στο χρηματιστηριακό περιβάλλον.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τον καθορισμό των προϋποθέσεων ένταξης στη διαπραγμάτευση και των υποχρεώσεων των εταιριών και των Συμβούλων της ΕΝ.Α. Η διαπραγμάτευση και η εκκαθάριση των μετοχών στην ΕΝ.Α είναι παρόμοια με αυτή της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ΕΝ.Α χαρακτηρίζεται από ευέλικτα κριτήρια ένταξης και παραμονής σε σχέση με την "Ρυθμιζόμενη Αγορά" και απευθύνεται σε εταιρίες με δυναμισμό και προοπτικές ανάπτυξης που επιδιώκουν:

 •   να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη, την εξωστρέφειά τους, τα οράματά τους
 •   να βρεθούν στο κέντρο του ενδιαφέροντος για επιχειρηματικές συμπράξεις και συμφωνίες
 •   να αποκτήσουν εμπειρία για ενδεχόμενη μετέπειτα μετάβαση στη Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών
 •   να αποκτήσουν "αντικειμενική" αποτίμηση της εταιρίας τους
 •   να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητά τους στην Ελλάδα, τη Ν.Α. Μεσόγειο και τις άλλες διεθνείς αγορές

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει δημιουργήσει τις δύο παρακάτω διακριτές κατηγορίες μετοχών, για τίς οποίες υφίστανται ανάλογες προϋποθέσεις και διαδικασία ένταξης:

Εκτός από μετοχές, οι εκδότριες εταιρίες (ελληνικές ή αλλοδαπές) μπορούν να εντάξουν προς διαπραγμάτευση στην ΕΝ.Α και ομολογίες διαφόρων τύπων (κοινές, μετατρέψιμες, ανταλλάξιμες, με παραστατικά δικαιωμάτων προς κτήση άλλων κινητών αξιών κλπ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη ομολογιών πατήστε εδώ.

Κατά την ένταξη κινητών αξιών στην Εναλλακτική Αγορά οι εταιρείες μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια α) μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοσης νέων μετοχών ή β) μέσω έκδοσης εταιρικών ομολόγων, που θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό:

 • Χωρίς Δημόσια Προσφορά στο πλαίσιο Ιδιωτικής Τοποθέτησης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων όπου απαιτείται υποβολή στο Χρηματιστήριο Αθηνών Πληροφοριακού Εγγράφου εισαγωγής, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με την απόφαση 3 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της ΕΝ.Α.
 • Με Δημόσια Προσφορά στο ευρύ επενδυτικό κοινό με αξία έως €5.000.000, όπου απαιτείται ανάδοχος, σύνταξη Πληροφοριακού Δελτίου (Απόφαση ΔΣ ΕΚ 1/893/16.10.20) και έγκρισή του από το Χρηματιστήριο Αθηνών
 • Με Δημόσια Προσφορά στο ευρύ επενδυτικό κοινό, με αξία ίση ή μεγαλύτερη των €5.000.000, όπου απαιτείται ανάδοχος, σύνταξη Ενημερωτικού Δελτίου και έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Σε όλες τις περιπτώσεις, η άντληση κεφαλαίων μπορεί να γίνει με τη χρήση του μηχανισμού άντλησης κεφαλαίων ΗΒΙΠ (Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών) μέσω του δικτύου Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών ακολουθεί το ακόλουθο μοντέλο λειτουργίας:

 • Συνεχής διαπραγμάτευση των μετοχών με ωράριο συναλλαγών 10:15 - 17:20
 • Τα όρια διακύμανσης τιμών διαμορφώνονται σε +/- 10%, +/-20%
 • Χρησιμοποιείται το σύστημα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΟΑΣΗΣ (Ολοκληρωμένο Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών).
 • Η εκκαθάριση των  συναλλαγών πραγματοποιείται από την ATHEXClear.
 • Ο διακανονισμός των συναλλαγών και η καταχώρηση των αξιών παρέχεται από την ATHEXCSD.

Η διαπραγμάτευση των ομολόγων ακολουθεί το ακόλουθο μοντέλο λειτουργίας:

 • Συνεχής διαπραγμάτευση των ομολόγων με ωράριο συναλλαγών 10:30 - 17:00
 • Οι τιμές συναλλαγών των ομολόγων υπολογίζονται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) της ονομαστικής τους τιμής
 • Όρια διαπραγμάτευσης απεριόριστα
 • Χρησιμοποιείται το σύστημα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΟΑΣΗΣ (Ολοκληρωμένο Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών).
 • Η εκκαθάριση των  συναλλαγών πραγματοποιείται από την ATHEXClear.
 • Ο διακανονισμός των συναλλαγών και η καταχώρηση των αξιών παρέχεται από την ATHEXCSD.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε πατήστε εδώ

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων