Εισαγωγή στην Εναλλακτική Αγορά

Η ΕΝΑ είναι η αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία απευθύνεται σε μικρομεσαίες και σε πρώιμο στάδιο επιχειρηματικής ανάπτυξης εταιρίες, που διαθέτουν δυναμισμό και προοπτικές ανάπτυξης, με στόχο:

  • την κάλυψη της ανάγκης για εύκολη, γρήγορη και με μικρό κόστος άντληση κεφαλαίων
  • την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους και την υιοθέτηση σύγχρονων δομών διοίκησης   
  • την απόκτηση εμπειρίας, για την ομαλή και σταδιακή ένταξή τους στο χρηματιστηριακό περιβάλλον

Ως Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), όπως αυτός περιγράφεται στην Οδηγία της Ε.Ε. για τις επενδυτικές υπηρεσίες (MiFID), χαρακτηρίζεται από ευέλικτα κριτήρια ένταξης και παραμονής, για τα οποία είναι αποκλειστικά αρμόδιο το Χρηματιστήριο Αθηνών.  Η διαπραγμάτευση και η εκκαθάριση των μετοχών στην ΕΝ.Α είναι παρόμοια με αυτή της Κύριας Αγοράς ("ρυθμιζόμενη αγορά").

Ανάλογα με τις ανάγκες, το στάδιο της επιχειρηματικής πορείας και τη στρατηγική της, μια εταιρία μπορεί να επιλέξει μεταξύ των κατηγοριών διαπραγμάτευσης ΕΝΑ PLUS και ΕΝΑ STEP, οι οποίες διαθέτουν ανάλογα κριτήρια και διαδικασία ένταξης.

 

                             

Η άντληση κεφαλαίων μέσω της διάθεσης μετοχών υποστηρίζεται από το Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χ.Α.

Για να επικοινωνήσετε με την ομάδα Νέων Εισαγωγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, παρακαλούμε επιλέξτε εδώ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων