Μετοχές

stock-select

ΣΑΝΜΕΖΖ

Ονομασία μετοχής SUNRISEMEZZ PLC (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης SUNRISEMEZZ PLC

Δραστηριότητα Η βασική επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η διακράτηση και διαχείριση μέρους των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων Sunrise I and Sunrise II.
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ, Palais D'Ivoire House 2ος Ορ. 33
Ταχ Κωδ:1066
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Τηλέφωνο +357 22 022726 , +357 22 022 726
Telefax +357 22 022 727
Ιστοσελίδα www.sunrisemezz.com.cy
Email info@sunrisemezz.com.cy
Διοικητικό Συμβούλιο ΜΟΡΦΗ ΝΑΓΙΑ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΡΙΣΤΟΥ ΖΩΗ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ (27,0%)
PAULSON JOHN (18,62%)
HELIKON INVESTMENTS LTD (9,9826%)
SCHOONER CAPITAL LLC (5,5%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΑΓΙΑΣ
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού ΞΕΝΟΦΩΝ ΔΑΜΑΛΑΣ
Εισαγωγή στο Χ.Α. 31 Οκτ 2022
Κλάδος / Υποκλάδος Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες / Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες (31 Οκτ 2022)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΕΑ  
Αγορά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (31 Οκτ 2022)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ENA PLUS (31 Οκτ 2022)
Σχετικά σύμβολα ΣΑΝΜΕΖΖ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 61.178.684,04

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων