Μετοχές

stock-select

ΣΑΝΜΕΖΖ

Ονομασία μετοχής SUNRISEMEZZ PLC (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης SUNRISEMEZZ PLC

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΣΑΝΜΕΖΖ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN CY0200222111
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 0,14
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,0812
Χώρα καταχώρησης CY
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 178.623.895
Κατάσταση MiFID Μηχανισμός Πολυμερούς Διαπραγμάτευσης (ΜΠΔ)
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 178.623.895
Ημερομηνία εισαγωγής 31 Οκτ 2022
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων