Μετοχές

stock-select

ΠΕΤΡΟ

Ονομασία μετοχής ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Δραστηριότητα Κατασκευή κινητήρων εσωτερικής καύσεως, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, γεννητριών, ηλεκτροσυγκολλήσεων, μηχανημάτων διακίνησης υλικών, αυτοκινήτων οχημάτων, μηχανημάτων πεπιεσμένου αέρα και μερών και εξαρτημάτων όλων των ανωτέρω, καθώς και γενικά κάθε συναφούς ή παρεμφερούς προς τα ανωτέρω μηχανήματα εξαρτήματα ή προϊόντα εν γένει. Εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία εν γένει όλων των ανωτέρω. Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και η αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή και ημεδαπών οίκων που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και η παροχή εγγυήσεων κάθε φύσεως, υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές, καθώς και εφόσον γενικά αυτό κρίνεται επιβεβλημένο προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.
Έτος Ίδρυσης 1974
Διεύθυνση ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 96 - 102
Ταχ Κωδ:10447
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-3499200
Telefax (210)-3473404
Ιστοσελίδα http://www.petropoulos.com
Email ppaebe@petropoulos.com
Διοικητικό Συμβούλιο ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (Αντιπρόεδρος
Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος)
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΙΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (25,88%)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (25,13%)
BREVAN HOWARD GREEK OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD (16,32%)
VANSHAP CAPITAL VALUE FUND L.P. (5,36%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 149
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Τσιάγκα Αθηνά
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού
Εισαγωγή στο Χ.Α. 1 Δεκ 1999
Κλάδος / Υποκλάδος Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Εμπορικά Οχήματα & Ανταλλακτικά (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ΓΔ   ΔΟΜ   ΣΑΓΔ   FTSEMSFW  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΠΕΤΡΟ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 51.260.400

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων