Μετοχές

stock-select

ΚΟΥΑΛ

Ονομασία μετοχής QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.

Δραστηριότητα Ανάπτυξη πώληση και εμπορία στην ελληνική και διεθνή αγορά προγραμμάτων Η/Υ. Παροχή κάθε μορφής υπηρεσιών που σχετίζονται με τα προγράμματα και τους Η/Υ. Αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού που ασχολούνται με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Συμμετοχή και συνεργασία κάθε μορφής με άλλες επιχειρήσεις σε οποιοδήποτε κλάδο των ιδιωτικών επιχειρήσεων ή των υπηρεσιών του Δημοσίου ή των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και τέλος συμμετοχή σε δημοπρασίες που διενεργούνται από το Ελληνικό Δημόσιο.
Έτος Ίδρυσης 1992
Διεύθυνση ΚΟΝΙΤΣΗΣ 11Β
Ταχ Κωδ:151 25
ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο (210)-8029409
Telefax (210)-8029819
Ιστοσελίδα http://www.qnr.com.gr
Email tdok@qnr.com.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ Ι ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ Κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΞΙΩΝΗΣ Η ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ Ν ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΕΩΡΓΑΣ Σ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΑΓΟΥ Γ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΑΝΤΗ (31,999%)
ΞΙΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (11,481%)
ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (9,996%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 65
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Αγγελική Λαγού
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Αγγελική Λαγού
Εισαγωγή στο Χ.Α. 11 Αυγ 2000
Κλάδος / Υποκλάδος Τεχνολογία / Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες FTSE_TT   ΔΟΜ   FTSEA  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΚΟΥΑΛ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 35.001.753,6

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων