Μετοχές

stock-select

ΚΟΥΑΛ

Ονομασία μετοχής QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΚΟΥΑΛ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS396003006
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 33,7491
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,28
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 27.345.120
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 27.345.120
Ημερομηνία εισαγωγής 11 Αυγ 2000
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων