Μετοχές

stock-select

ΜΕΝΤΙ

Ονομασία μετοχής MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Δραστηριότητα Εισαγωγή, εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη παραγωγή και εξαγωγή ιατρικών μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων, μικροοργάνων, νοσοκομειακού και εργαστηριακού υλικού, αυτόματων αναλυτών και διαγνωστικών αντιδραστηρίων καθώς και πάσης φύσεως ιατρικών συσκευών και μηχανημάτων. Εμπορία καλλυντικών και ανάπτυξη-εμπορία λογισμικού και Η/Υ.
Έτος Ίδρυσης 1988
Διεύθυνση ΜΕΛΙΤΩΝΑ 5-7
Ταχ Κωδ:153 44
ΓΕΡΑΚΑΣ
Τηλέφωνο (210)-6606000 , (210)-6606129
Telefax (210)-6612666 , (210)-6606137
Ιστοσελίδα http://www.mediconsa.com/en
Email staboulis@mediconsa.com
Διοικητικό Συμβούλιο ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ Σ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Χ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ Ι ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ Δ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΤΙΣΤΗ Λ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Ι ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ  (16,02%)
ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (14,36%)
ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ (14,36%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 174
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Ανδρέας Σταμπουλής
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Ανδρέας Σταμπουλής
Εισαγωγή στο Χ.Α. 11 Ιουλ 2001
Κλάδος / Υποκλάδος Υγεία / Ιατρικός Εξοπλισμός (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες FTSEA   ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΜΕΝΤΙ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 12.551.709,44

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων