Μετοχές

stock-select

ΚΛΜ

Ονομασία μετοχής Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ. & ΕΜΠΟΡ.Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Δραστηριότητα α) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, εργολαβικώς ή μη β) Η ανάληψη και εκπόνηση αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και εν γένει τεχνικών μελετών, ως και των αντίστοιχων επιβλέψεων γ) Η ανέγερση πολυώροφων οικοδομημάτων επί ιδίων ή αλλοτρίων ακινήτων δ) Η αγορά, μεταπώληση και εκμετάλλευση ακινήτων ε) Η ανάληψη αντιπροσωπειών ημεδαπών ή αλλοδαπών εμπορικών ή τεχνικών οίκων στ) Η με οποιαδήποτε μορφή εμπορία οικοδομικών υλικών, υλών, εργαλείων και μηχανημάτων προελεύσεως εσωτερικου ή εξωτερικού ζ) Η συμμετοχή σε εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου (Ομόρρυθμου, Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμου κ.λ.π) και οποιασδήποτε μορφής, ως και η συμμετοχή και συνεργασία σε άλλες επιχειρήσεις (σε κοινοπραξία ή μη) ή εταιρίες υφιστάμενες ή συσταθείσες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της εταιρίας.
Έτος Ίδρυσης 1986
Διεύθυνση ΟΜΗΡΟΥ 2 & ΤΕΟ
Ταχ Κωδ:177 78
ΤΑΥΡΟΣ
Τηλέφωνο (210)-4821186/277
Telefax (210)-6453394
Ιστοσελίδα http://www.klmate.gr
Email ja@klmae.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΛΩΝΗΣ Χ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Ε ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΑΠΠΑ Ι ΒΙΟΛΕΤΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ Λ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΑΒΙΑΣ Σ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΝΔΗ Ν ΙΩΑΝΝΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (87,729%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 302
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ
Εισαγωγή στο Χ.Α. 16 Φεβ 2004
Κλάδος / Υποκλάδος Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών / Κατασκευές (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΚΛΜ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 62.339.787,9

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων