Μετοχές

ΚΛΜ

Ονομασία μετοχής Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ. & ΕΜΠΟΡ.Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
29 Μαϊ 2024 1,55 -5,20 210.607 1,72 1,55 352.782,77 329 1,71
28 Μαϊ 2024 1,635 -0,91 17.423 1,69 1,625 28.530,83 103 1,68
27 Μαϊ 2024 1,65 1,23 10.167 1,675 1,615 16.586,98 30 1,675
24 Μαϊ 2024 1,63 0,00 41.453 1,675 1,61 68.842,34 69 1,665
23 Μαϊ 2024 1,63 -2,10 8.872 1,66 1,605 14.416,65 41 1,66
22 Μαϊ 2024 1,665 -0,60 7.699 1,695 1,64 12.728,69 33 1,695
21 Μαϊ 2024 1,675 0,00 12.305 1,7 1,66 20.665,48 30 1,695
20 Μαϊ 2024 1,675 1,52 49.736 1,7 1,62 83.268,94 98 1,62
17 Μαϊ 2024 1,65 2,17 52.314 1,7 1,61 86.677,57 93 1,63
16 Μαϊ 2024 1,615 -0,62 23.600 1,635 1,6 38.018,9 68 1,63
15 Μαϊ 2024 1,625 0,62 15.680 1,63 1,585 25.241,82 56 1,615
14 Μαϊ 2024 1,615 -0,62 7.331 1,64 1,59 11.851,34 17 1,64
13 Μαϊ 2024 1,625 -0,61 14.253 1,65 1,6 23.138,54 43 1,635
10 Μαϊ 2024 1,635 0,31 15.605 1,655 1,62 25.576,46 56 1,62
9 Μαϊ 2024 1,63 0,31 26.715 1,64 1,615 43.409,35 77 1,63
8 Μαϊ 2024 1,625 0,62 33.390 1,65 1,6 54.087,62 74 1,605
2 Μαϊ 2024 1,615 -1,22 9.761 1,66 1,58 15.639,74 32 1,66
30 Απρ 2024 1,635 -2,68 53.377 1,69 1,595 85.889,61 184 1,69
29 Απρ 2024 1,68 5,66 37.387 1,68 1,565 60.994,57 113 1,61
26 Απρ 2024 1,59 0,32 10.142 1,59 1,545 15.892,19 69 1,59
25 Απρ 2024 1,585 1,28 8.137 1,59 1,545 12.664,66 42 1,565
24 Απρ 2024 1,565 -1,88 12.532 1,625 1,56 19.718,46 41 1,625
23 Απρ 2024 1,595 -0,31 10.455 1,64 1,57 16.749,77 50 1,61
22 Απρ 2024 1,6 4,58 22.237 1,615 1,545 35.086,37 73 1,56
19 Απρ 2024 1,53 -0,33 11.813 1,555 1,52 18.223,65 35 1,525
18 Απρ 2024 1,535 1,66 10.092 1,55 1,51 15.459,27 39 1,55
17 Απρ 2024 1,51 2,03 34.776 1,54 1,485 52.814,62 82 1,53
16 Απρ 2024 1,48 -2,63 56.391 1,535 1,455 83.872,23 76 1,53

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων