Μετοχές

stock-select

ΠΡΟΝΤΕΑ

Ονομασία μετοχής ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΠΡΟΝΤΕΑ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS509003018
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 4
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 2,71
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 255.494.534
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 255.494.534
Ημερομηνία εισαγωγής 23 Ιουλ 2009
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων