Μετοχές

stock-select

ΛΟΥΛΗ

Ονομασία μετοχής LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΛΟΥΛΗ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS117123000
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 0
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,94
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 17.120.280
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 17.120.280
Ημερομηνία εισαγωγής 24 Οκτ 1951
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων