Μετοχές

ΛΟΥΛΗ

Ονομασία μετοχής ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
10 Ιουλ 2020 2,78 0,00 0 - - 0 0 -
9 Ιουλ 2020 2,78 2,96 429 2,78 2,62 1.149,34 9 2,7
8 Ιουλ 2020 2,7 0,00 0 - - 0 0 -
7 Ιουλ 2020 2,7 0,00 0 - - 0 0 -
6 Ιουλ 2020 2,7 0,00 79 2,7 2,7 213,3 1 2,7
3 Ιουλ 2020 2,7 -4,26 12 2,78 2,7 33,2 2 2,78
2 Ιουλ 2020 2,82 0,00 0 - - 0 0 -
1 Ιουλ 2020 2,82 -2,76 21 2,82 2,82 59,22 2 2,82
30 Ιουν 2020 2,9 0,00 1.460 2,9 2,7 3.962 6 2,7
29 Ιουν 2020 2,9 0,00 0 - - 0 0 -
26 Ιουν 2020 2,9 0,00 0 - - 0 0 -
25 Ιουν 2020 2,9 1,40 1.654 2,92 2,74 4.793,96 11 2,74
24 Ιουν 2020 2,86 -2,72 990 2,9 2,76 2.745,2 7 2,78
23 Ιουν 2020 2,94 0,00 0 - - 0 0 -
22 Ιουν 2020 2,94 0,00 0 - - 0 0 -
19 Ιουν 2020 2,94 7,30 300 2,96 2,92 884,14 3 2,92
18 Ιουν 2020 2,74 0,00 0 - - 0 0 -
17 Ιουν 2020 2,74 0,00 0 - - 0 0 -
16 Ιουν 2020 2,74 0,00 0 - - 0 0 -
15 Ιουν 2020 2,74 0,00 0 - - 0 0 -
12 Ιουν 2020 2,74 0,00 0 - - 0 0 -
11 Ιουν 2020 2,74 0,00 4.135 2,98 2,6 12.269,81 15 2,6
10 Ιουν 2020 2,74 -3,52 1.612 2,8 2,7 4.510,5 12 2,8
9 Ιουν 2020 2,84 -4,70 52 2,84 2,8 147,6 2 2,8
5 Ιουν 2020 2,98 7,97 100 2,98 2,98 298 2 2,98
4 Ιουν 2020 2,76 -6,12 20 2,76 2,76 55,2 1 2,76
3 Ιουν 2020 2,94 0,00 3 2,94 2,94 8,82 1 2,94
2 Ιουν 2020 2,94 4,26 80 2,94 2,94 235,2 1 2,94
1 Ιουν 2020 2,82 -4,73 100 2,82 2,82 282 1 2,82

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων