Μετοχές

stock-select

ΜΠΕΛΑ

Ονομασία μετοχής JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΜΠΕΛΑ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS282183003
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 2,4945
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,88
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 136.059.759
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 136.059.759
Ημερομηνία εισαγωγής 19 Ιουν 1997
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα ΜΠΕΛΑ STOCK FUTURES
ΜΠΕΛΑ REPO MARKET GREECE
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων