Μετοχές

ΜΠΕΛΑ

Ονομασία μετοχής JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
14 Φεβ 2020 18,7 -2,09 51.287 19,01 18,67 964.440,74 968 18,8
13 Φεβ 2020 19,1 3,24 108.443 19,1 18,5 2.038.579,48 766 18,5
12 Φεβ 2020 18,5 -2,79 179.296 19,04 18,46 3.333.830,18 1.241 18,98
11 Φεβ 2020 19,03 1,39 85.335 19,03 18,71 1.617.999,66 531 18,77
10 Φεβ 2020 18,77 0,70 83.179 18,78 18,37 1.548.268,34 763 18,78
7 Φεβ 2020 18,64 0,70 57.355 18,65 18,4 1.062.326,4 356 18,65
6 Φεβ 2020 18,51 0,38 145.570 18,51 18,27 2.683.021,15 740 18,44
5 Φεβ 2020 18,44 -0,16 192.284 18,66 18,44 3.555.860,63 820 18,5
4 Φεβ 2020 18,47 0,38 191.435 18,88 18,38 3.537.208,98 1.675 18,88
3 Φεβ 2020 18,4 0,16 213.450 18,49 18,3 3.929.055,52 1.089 18,3
31 Ιαν 2020 18,37 -0,16 228.119 18,48 18,2 4.186.675,36 1.201 18,37
30 Ιαν 2020 18,4 -1,34 101.000 18,58 18,27 1.858.842,33 1.234 18,54
29 Ιαν 2020 18,65 -0,43 31.872 18,75 18,58 595.016,36 369 18,58
28 Ιαν 2020 18,73 -1,00 88.003 18,92 18,35 1.632.862,66 909 18,92
27 Ιαν 2020 18,92 -2,77 128.811 19,29 18,67 2.429.970,46 752 19,2
24 Ιαν 2020 19,46 0,99 87.452 19,48 19,11 1.691.149,87 935 19,24
23 Ιαν 2020 19,27 -0,67 131.850 19,41 19,14 2.543.343,44 1.214 19,3
22 Ιαν 2020 19,4 0,78 83.717 19,4 19,04 1.616.720,19 673 19,04
21 Ιαν 2020 19,25 0,36 114.544 19,25 18,7 2.185.217,87 536 19,25
20 Ιαν 2020 19,18 2,62 359.922 19,18 18,6 6.743.161,15 858 18,69
17 Ιαν 2020 18,69 1,14 121.064 18,69 18,28 2.238.149,4 641 18,4
16 Ιαν 2020 18,48 2,67 419.307 18,48 18,03 7.636.243,89 1.076 18,15
15 Ιαν 2020 18 -0,06 85.605 18,19 17,9 1.542.561,14 599 18
14 Ιαν 2020 18,01 -1,10 195.628 18,12 17,95 3.522.798,1 1.044 18,12
13 Ιαν 2020 18,21 -0,76 62.771 18,33 18,05 1.141.336,57 692 18,3
10 Ιαν 2020 18,35 0,16 162.036 18,37 18,22 2.970.695,9 522 18,37
9 Ιαν 2020 18,32 0,71 159.237 18,51 18,25 2.928.086,67 1.097 18,35
8 Ιαν 2020 18,19 -0,98 107.881 18,37 18,14 1.964.139,33 829 18,26
7 Ιαν 2020 18,37 -1,45 177.004 18,69 18,37 3.277.726,42 795 18,69

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων