Μετοχές

ΜΠΕΛΑ

Ονομασία μετοχής JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
3 Απρ 2020 13,5 1,73 114.313 13,5 12,93 1.524.635,66 647 13
2 Απρ 2020 13,27 9,94 160.743 13,27 12,07 2.040.138,48 1.162 12,07
1 Απρ 2020 12,07 -2,03 210.499 12,08 11,65 2.511.694,27 983 11,8
31 Μαρ 2020 12,32 -2,99 305.862 13,53 12,32 3.923.521,73 1.201 12,7
30 Μαρ 2020 12,7 4,96 142.811 12,7 12,03 1.776.814,71 1.024 12,1
27 Μαρ 2020 12,1 -2,73 226.874 12,5 12 2.751.896,75 1.637 12,39
26 Μαρ 2020 12,44 8,84 348.537 12,54 11,45 4.239.356,61 2.608 11,6
24 Μαρ 2020 11,43 14,99 295.614 11,68 10,57 3.272.970,95 1.778 10,66
23 Μαρ 2020 9,94 -12,35 165.483 11,21 9,94 1.711.792,16 1.048 11,15
20 Μαρ 2020 11,34 -4,55 593.365 12,5 11,34 6.970.272,28 2.074 12,1
19 Μαρ 2020 11,88 6,17 152.409 11,88 11,12 1.779.853,27 632 11,2
18 Μαρ 2020 11,19 0,09 149.377 11,2 10,83 1.633.706,02 764 11,2
17 Μαρ 2020 11,18 -1,93 594.880 11,98 10,9 6.648.380,29 2.553 11,98
16 Μαρ 2020 11,4 -9,67 249.128 12 10,06 2.812.375,96 1.252 11,99
13 Μαρ 2020 12,62 -0,63 240.289 13,9 12,55 3.110.865,2 1.339 13,9
12 Μαρ 2020 12,7 -8,44 258.844 13,67 12,6 3.341.309,93 1.407 12,71
11 Μαρ 2020 13,87 -8,33 286.189 15,33 13,63 4.096.937,27 1.411 15,14
10 Μαρ 2020 15,13 6,47 213.783 15,74 14,21 3.229.282,08 1.305 14,21
9 Μαρ 2020 14,21 -3,00 357.481 14,5 12,55 5.022.062,76 2.023 13,34
6 Μαρ 2020 14,65 -5,12 368.386 15 14,38 5.390.486,93 1.999 15
5 Μαρ 2020 15,44 -9,60 246.371 17,13 15,22 3.863.692,13 1.755 17,08
4 Μαρ 2020 17,08 2,28 306.020 17,08 16,29 5.154.968,38 1.965 16,32
3 Μαρ 2020 16,7 17,44 352.153 16,7 14,8 5.701.461,68 2.736 14,8
28 Φεβ 2020 14,22 -2,60 958.637 14,48 13,75 13.515.084,96 2.519 14,1
27 Φεβ 2020 14,6 -6,23 482.027 15,6 14,6 7.320.927,13 3.579 15,5
26 Φεβ 2020 15,57 -5,06 443.998 16,2 15,15 6.952.274,05 3.066 16,2
25 Φεβ 2020 16,4 5,13 493.172 16,78 15,29 7.852.866 2.715 15,29
24 Φεβ 2020 15,6 -10,09 346.907 16,6 15,04 5.471.941,76 2.842 16,49
21 Φεβ 2020 17,35 -3,40 186.338 17,99 17,35 3.280.676,07 1.822 17,9
20 Φεβ 2020 17,96 -2,92 177.671 18,6 17,96 3.220.360,19 1.865 18,6
19 Φεβ 2020 18,5 -0,43 170.113 18,68 18,34 3.151.863,27 1.419 18,63

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων