Μετοχές

ΜΠΕΛΑ

Ονομασία μετοχής JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Ιουν 2024 26,46 1,61 164.132 26,48 26 4.318.324,01 1.016 26,38
17 Ιουν 2024 26,04 1,64 136.040 26,16 25,62 3.529.905,9 787 26,16
14 Ιουν 2024 25,62 -2,59 278.303 26,72 25,22 7.221.153,42 1.746 26,2
13 Ιουν 2024 26,3 0,00 236.098 26,58 26,08 6.225.355,68 927 26,3
12 Ιουν 2024 26,3 -2,01 358.710 26,94 26,16 9.439.870,46 1.986 26,84
11 Ιουν 2024 26,84 -0,59 84.731 27,3 26,72 2.280.532,62 868 27,3
10 Ιουν 2024 27 -1,60 88.815 27,32 26,64 2.398.724,18 1.023 27,24
7 Ιουν 2024 27,44 2,01 88.822 27,44 26,82 2.417.807,18 851 26,9
6 Ιουν 2024 26,9 1,28 106.789 26,9 26,56 2.864.497,76 746 26,56
5 Ιουν 2024 26,56 1,53 227.388 26,62 26,16 6.024.720,38 1.415 26,16
4 Ιουν 2024 26,16 -1,88 123.937 26,66 26,04 3.248.313,7 1.097 26,66
3 Ιουν 2024 26,66 0,98 109.198 27,2 26,5 2.934.556,5 1.256 26,5
31 Μαϊ 2024 26,4 -2,22 551.815 27 26,4 14.614.075,54 1.495 27
30 Μαϊ 2024 27 1,73 160.185 27,02 26,5 4.294.420,88 1.502 26,5
29 Μαϊ 2024 26,54 -1,12 191.210 27,2 26,54 5.113.746,74 1.396 26,84
28 Μαϊ 2024 26,84 -0,89 163.955 27,4 26,74 4.441.104,76 1.433 27,3
27 Μαϊ 2024 27,08 -0,88 125.915 27,84 27,08 3.460.156,06 817 27,84
24 Μαϊ 2024 27,32 -1,01 74.708 27,54 27,22 2.041.351,44 545 27,54
23 Μαϊ 2024 27,6 1,47 164.647 27,86 27 4.542.218,7 1.328 27
22 Μαϊ 2024 27,2 -0,15 230.178 27,48 26,7 6.238.444,48 1.972 27,24
21 Μαϊ 2024 27,24 -1,45 172.654 27,64 27,24 4.739.184,6 1.224 27,64
20 Μαϊ 2024 27,64 1,84 83.433 27,72 27,42 2.300.763,44 817 27,58
17 Μαϊ 2024 27,14 -1,38 124.406 27,76 27,14 3.398.589,3 1.169 27,48
16 Μαϊ 2024 27,52 -1,71 142.082 28 27,48 3.914.840,16 1.349 28
15 Μαϊ 2024 28 2,87 247.423 28,2 27,22 6.900.293,6 1.879 27,22
14 Μαϊ 2024 27,22 0,07 278.277 27,68 27,22 7.669.949,35 1.679 27,44
13 Μαϊ 2024 27,2 -1,45 381.959 27,8 27,18 10.439.903,24 3.196 27,6
10 Μαϊ 2024 27,6 -0,72 361.673 28,22 27,6 10.098.004,9 3.206 28,14
9 Μαϊ 2024 27,8 -7,33 5.138.194 28,28 27,68 140.614.608,12 8.026 28
8 Μαϊ 2024 30 1,76 392.611 30,1 29,86 11.780.978,2 2.688 30

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων