Μετοχές

stock-select

ΜΟΗ

Ονομασία μετοχής ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΜΟΗ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS426003000
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 10,3
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,75
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 110.782.980
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 110.782.980
Ημερομηνία εισαγωγής 6 Αυγ 2001
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
ΜΟΗ STOCK FUTURES
ΜΟΗ REPO MARKET GREECE
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων