Μετοχές

ΜΟΗ

Ονομασία μετοχής ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Οκτ 2019 21,1 0,48 42.635 21,14 20,8 896.076,78 326 20,84
17 Οκτ 2019 21 0,96 159.938 21,14 20,8 3.355.720,02 1.036 20,8
16 Οκτ 2019 20,8 -1,14 107.382 21 20,7 2.236.927,6 1.004 20,92
15 Οκτ 2019 21,04 -0,47 68.597 21,24 20,8 1.437.969,9 682 20,98
14 Οκτ 2019 21,14 0,19 33.119 21,28 20,94 698.886,52 377 21
11 Οκτ 2019 21,1 1,15 109.951 21,3 20,84 2.323.049,56 1.000 21
10 Οκτ 2019 20,86 -0,67 29.495 21,1 20,76 616.674,9 416 21
9 Οκτ 2019 21 -1,41 55.879 21,3 21 1.182.904,2 475 21,3
8 Οκτ 2019 21,3 0,95 68.250 21,3 20,74 1.439.969,1 669 21,1
7 Οκτ 2019 21,1 3,53 75.371 21,14 20,34 1.569.544,54 697 20,34
4 Οκτ 2019 20,38 1,19 63.136 20,66 20,16 1.283.294,3 634 20,66
3 Οκτ 2019 20,14 -0,49 94.845 20,78 20,14 1.931.031,74 809 20,24
2 Οκτ 2019 20,24 -3,53 174.223 21,08 20,22 3.596.909,46 1.081 20,88
1 Οκτ 2019 20,98 -2,05 62.513 21,4 20,98 1.322.441,58 601 21,3
30 Σεπ 2019 21,42 0,66 123.937 21,42 20,92 2.633.740,2 762 21,4
27 Σεπ 2019 21,28 1,82 84.006 21,36 20,9 1.781.606,4 607 20,9
26 Σεπ 2019 20,9 -0,85 89.733 21,22 20,9 1.883.689,9 921 21,22
25 Σεπ 2019 21,08 0,76 78.647 21,2 20,68 1.646.763,56 663 20,92
24 Σεπ 2019 20,92 -0,29 87.238 21,16 20,92 1.832.562,5 666 20,98
23 Σεπ 2019 20,98 -4,03 176.275 21,84 20,92 3.755.855,86 994 21,64
20 Σεπ 2019 21,86 0,55 195.637 21,86 21,46 4.253.658,1 682 21,7
19 Σεπ 2019 21,74 -0,46 63.631 21,84 21,64 1.381.685,06 710 21,84
18 Σεπ 2019 21,84 1,49 102.430 21,84 21,52 2.224.936,66 836 21,52
17 Σεπ 2019 21,52 0,00 95.347 21,52 21,2 2.039.572,04 657 21,52
16 Σεπ 2019 21,52 5,49 237.717 21,52 20,4 5.026.237,24 1.849 20,66
13 Σεπ 2019 20,4 1,19 207.105 20,48 20,18 4.210.910,22 1.001 20,38
12 Σεπ 2019 20,16 -2,89 257.094 20,9 20,14 5.228.709,36 1.841 20,9
11 Σεπ 2019 20,76 -0,76 164.064 21,16 20,54 3.395.582,5 1.490 21
10 Σεπ 2019 20,92 -0,66 202.488 21,2 20,74 4.243.010,24 1.648 21,06
9 Σεπ 2019 21,06 0,77 115.651 21,22 20,9 2.436.191,86 878 20,9

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων