Μετοχές

stock-select

ΙΝΤΕΚ

Ονομασία μετοχής IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης IDEAL HOLDINGS A.E.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΙΝΤΕΚ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS148003015
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 3,5216
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,4
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 48.003.921
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 48.003.921
Ημερομηνία εισαγωγής 9 Αυγ 1990
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
ΙΝΤΕΚ REPO MARKET GREECE
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων