Μετοχές

ΙΝΤΕΚ

Ονομασία μετοχής ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε. & Σ. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
14 Ιουλ 2020 1,02 0,00 181 1,06 0,96 174,56 8 1,06
13 Ιουλ 2020 1,02 -9,73 3.045 1,11 0,98 3.143,69 18 1,11
10 Ιουλ 2020 1,13 -3,42 1.617 1,13 0,99 1.630,7 12 0,99
9 Ιουλ 2020 1,17 0,00 0 - - 0 0 -
8 Ιουλ 2020 1,17 0,00 0 - - 0 0 -
7 Ιουλ 2020 1,17 0,00 0 - - 0 0 -
6 Ιουλ 2020 1,17 0,00 0 - - 0 0 -
3 Ιουλ 2020 1,17 0,00 0 - - 0 0 -
2 Ιουλ 2020 1,17 0,00 0 - - 0 0 -
1 Ιουλ 2020 1,17 0,00 0 - - 0 0 -
30 Ιουν 2020 1,17 0,00 16 1,17 0,905 15,1 6 0,905
29 Ιουν 2020 1,17 0,00 0 - - 0 0 -
26 Ιουν 2020 1,17 0,00 0 - - 0 0 -
25 Ιουν 2020 1,17 -1,68 14 1,17 0,885 14,67 4 0,885
24 Ιουν 2020 1,19 0,00 0 - - 0 0 -
23 Ιουν 2020 1,19 0,00 0 - - 0 0 -
22 Ιουν 2020 1,19 0,00 0 - - 0 0 -
19 Ιουν 2020 1,19 0,00 0 - - 0 0 -
18 Ιουν 2020 1,19 0,00 2 1,19 1,19 2,38 1 1,19
17 Ιουν 2020 1,19 0,00 0 - - 0 0 -
16 Ιουν 2020 1,19 0,00 0 - - 0 0 -
15 Ιουν 2020 1,19 0,00 0 - - 0 0 -
12 Ιουν 2020 1,19 9,17 3 1,19 1,19 3,57 2 1,19
11 Ιουν 2020 1,09 -6,03 258 1,2 1,01 265,87 11 1,2
10 Ιουν 2020 1,16 2,65 152 1,16 1,07 162,82 4 1,07
9 Ιουν 2020 1,13 4,63 17 1,13 1,02 17,56 4 1,02
5 Ιουν 2020 1,08 -0,92 331 1,1 1,02 349,33 8 1,02
4 Ιουν 2020 1,09 0,00 0 - - 0 0 -
3 Ιουν 2020 1,09 -1,80 30 1,09 1,02 31,54 5 1,02

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων