Εταιρείες

Οι μη εισηγμένοι εκδότες που έχουν καταχωρισμένα αξιόγραφα στην ATHEXCSD εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:


ΕΤΑΙΡEΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ISIN
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. 20/9/2019 (ΚΟ) ΜΕΤΟΧΗ GRS296273006
ΙΑΣΩ Α.Ε. 18/11/2021 (ΚΟ) ΜΕΤΟΧΗ GRS379233000
ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε. 1/12/2021 (ΚΟ) ΜΕΤΟΧΗ GRS479003006
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 2/12/2021 (ΚΟ) ΜΕΤΟΧΗ GRS457003002
THE AZUR SELECTIONΑ.Ε. 29/9/2022 (ΚΟ) ΜΕΤΟΧΗ GRS528003007
Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε. 28/12/2022 (ΚΟ) ΜΕΤΟΧΗ GRS254003015
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/7/2023 (ΚΟ) ΜΕΤΟΧΗ GRS529003006 (ΚΟ)
(ΠΟ) ΜΕΤΟΧΗ GRS529004004 (ΠΟ)
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 23/8/2023 (ΚΟ) ΜΕΤΟΧΗ GRS320313000


(ΚΟ):  ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
(ΠΟ): ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Εταιρικές πράξεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΙΑΣΩ Α.Ε. GRS379233000
α) ΑΜΚ λόγω συγχώνευσης  με OCM Luxembourg Healthcare Greece 3.ό r.l, 
β) Ακύρωση μετοχών λόγω της συγχώνευσης 
γ) Μείωση ονομαστικής αξίας
- 28/1/2022
ΙΑΣΩ Α.Ε. GRS379233000
α) ΑΜΚ με έκδοση δωρεάν μετοχών, 
β) Ακύρωση ιδίων μετοχών
γ) Μείωση ον. Αξίας - Επιστροφή κεφαλαίου
- 3/8/2022
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. GRS457003002
α) ΑΜΚ λόγω συγχώνευσης  με ΑΝΚΟΣΤΑΡ Α.Ε. 
β) Ακύρωση μετοχών λόγω της συγχώνευσης
- 23/2/2022

Χρηματικές διανομές

Δεν έχουν υλοποιηθεί χρηματικές διανομές

 

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher